Usługi Społeczne

wstecz

Szkolenie lokalnych liderów z zakresu pobudzania aktywności społecznej oraz szkolenie lokalnych liderów z zakresu animacji społecznej i samopomocy sąsiedzkiej.

Realizacja usługi polegała na zorganizowaniu 2 szkoleń w ramach usług pn. „Szkolenie lokalnych liderów z zakresu pobudzania aktywności społecznej” oraz „Szkolenie lokalnych liderów z zakresu animacji społecznej i samopomocy sąsiedzkiej”, mające na celu przygotowanie mieszkańców chcących uczestniczyć i jednocześnie współpracować przy powstaniu Centrum Aktywności Lokalnej.

Odbiorcą usługi byli pracownicy Centrum Usług Społecznych w Kluczach oraz dorośli mieszkańcy Gminy Klucze.

Okres realizacji: 21.09.2023 r. i 25.09.2023 r.

Wykonawca usługi: Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych i Forum Animatorów Społecznych.

Skip to content