Aktualności

wstecz

Bezpłatne kształcenie na kierunku pracownik socjalny

Kolegium Pracowników Służb Społecznych, które działa w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu informuje o możliwości bezpłatnego kształcenia w zawodzie pracownika socjalnego. Nauka w Kolegium jest bezpłatna, bez ograniczeń wiekowych, bez egzaminów wstępnych, trwa trzy lata w systemie dziennym lub zaocznym, a jedynym wymogiem koniecznym ustawowo jest posiadanie matury. Informacji […]

OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2024 r. z zakresu pomocy społecznej pn.: „Obsługa dystrybucji żywności w Gminie Klucze w 2024 roku”

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Kluczach Na podstawie art. 25 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn.zm.), art. 4 i art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z […]

Nagroda Kryształy Soli i Amicus Hominum 2024

Województwo Małopolskie pragnąc docenić społeczną działalność organizacji pozarządowych i zaangażowanie mieszkańców Małopolski dla dobra wspólnego zaprasza do udziału w tegorocznych konkursach o: Nagrodę dla osób działających na rzecz dobra innych AMICUS HOMINUM 2024 oraz Nagrodę dla najlepszych organizacji pozarządowych KRYSZTAŁY SOLI 2024. Tegoroczna Nagroda Kryształy Soli zostanie wręczona w następujących kategoriach: Ponadto spośród wszystkich laureatów […]

Zapytanie ofertowe US.260.6.2024 „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi – rehabilitacja ruchowa

ZAPYTANIE OFERTOWE US.260.6.2024 Rodzaj zamówienia: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi – rehabilitacja ruchowa”. 1. Zamawiający: Centrum Usług Społecznych w Kluczach ul. Zawierciańska 16, 32-310 Klucze; NIP 637-10-63-699 tel./faks 32/642-84-67, 32/642-94-01 e-mail: cus@gmina-klucze.pl Godziny pracy: 7:30-15:30 2. Tryb udzielania zamówienia: Zgodnie z przepisami art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 […]

Zapytanie ofertowe US.260.5.2024 „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi – terapia pedagogiczna”

ZAPYTANIE OFERTOWE US.260.5.2024 Rodzaj zamówienia: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi – terapia pedagogiczna”. 1. Zamawiający: Centrum Usług Społecznych w Kluczach ul. Zawierciańska 16, 32-310 Klucze; NIP 637-10-63-699 tel./faks 32/642-84-67, 32/642-94-01 e-mail: cus@gmina-klucze.pl Godziny pracy: 7:30-15:30 2. Tryb udzielania zamówienia: Zgodnie z przepisami art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 […]

Zapytanie ofertowe US.260.4.2024 „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi – terapia logopedyczna”.

ZAPYTANIE OFERTOWE US.260.4.2024 Rodzaj zamówienia: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi – terapia logopedyczna”. 1. Zamawiający: Centrum Usług Społecznych w Kluczach ul. Zawierciańska 16, 32-310 Klucze; NIP 637-10-63-699 tel./faks 32/642-84-67, 32/642-94-01 e-mail: cus@gmina-klucze.pl Godziny pracy: 7:30-15:30 2. Tryb udzielania zamówienia: Zgodnie z przepisami art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 […]

1 2 3 21
Skip to content