Projekty i Programy

wstecz


PERSPEKTYWA NA JUTRO – ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
18-03-2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach zaprasza do składania ofert do przeprowadzenia kursów dla uczestników projektu „Perspektywa na jutro-aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Klucze zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji:
Ogłoszenie


PERSPEKTYWA NA JUTRO – ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
21-06-2018

Zapraszamy do składania ofert do przeprowadzenia kursów dla uczestników projektu „Perspektywa na jutro-aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Klucze zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji:
Ogłoszenie
Formularz


PERSPEKTYWA NA JUTRO – ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
08-05-2018

Zapraszamy do składania ofert do przeprowadzenia kursów dla uczestników projektu „Perspektywa na jutro-aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Klucze zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji:
Ogłoszenie


PERSPEKTYWA NA JUTRO – AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA
1-09-2017

Rusza kolejna edycja projektu „Perspektywa na jutro – aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Klucze zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”.

Do pobrania:
Szczegóły oferty


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
17-05-2027

Zapraszamy do składania ofert do przeprowadzenia kursów dla uczestników projektu „Perspektywa na jutro-aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Klucze zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Do pobrania:
Szczegóły oferty oraz formularz


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
17-05-2017

Zapraszamy do składania ofert do przeprowadzenia szkoleń dla uczestników projektu „Perspektywa na jutro-aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Klucze zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Do pobrania:
Szczegóły oferty oraz formularz


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
21-04-2017

W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU:
Zapraszamy do składania ofert do przeprowadzenia indywidualnej i grupowej terapii z zakresu uzależnień od alkoholu z uczestnikami projektu „Perspektywa na jutro-aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Klucze zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji i formularz


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
10-04-2017

W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU:
Zapraszamy do składania ofert do przeprowadzenia indywidualnej i grupowej terapii z zakresu uzależnień od alkoholu z uczestnikami projektu „Perspektywa na jutro-aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Klucze zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji i formularz


„PERSPEKTYWA NA JUTRO”
2-09-2016

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach realizuje projekt „Perspektywa na jutro – aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Klucze zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”. Projekt realizowany jest w okresie od września 2016r. do sierpnia 2019r. Oferuje szeroki wachlarz działań aktywizacyjnych, m.in.: warsztaty kompetencji społecznych, poradnictwo psychologiczne, doradztwo zawodowe, kursy zawodowe, staże, szkolenia, a także wsparcie asystenta oraz terapeuty uzależnień. Jego celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa 75 mieszkańców Gminy Klucze, w tym 10% osób niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zakłada się, że dzięki udziałowi w projekcie postępu w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej dokona co najmniej: w wymiarze społecznym – 42 uczestników, w wymiarze zatrudnieniowym – 16 uczestników projektu.

Projekt, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Gminę Klucze – Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 888 048,08 zł.

Kwota dofinansowania: 754 840,86 zł.


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
2-09-2016

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach zaprasza wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie „Perspektywa na jutro – aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Klucze zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” do kontaktu z pracownikami Ośrodka, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Rekrutacja do projektu trwać będzie do połowy września. Udział w projekcie jest bezpłatny.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
25-11-2016

W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU:
Zapraszamy do składania ofert do przeprowadzenia grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego z uczestniczkami projektu „Perspektywa na jutro-aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Klucze zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji i formularz

W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU:
Zapraszamy do składania ofert do przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego z uczestniczkami projektu „Perspektywa na jutro-aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Klucze zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji i formularz

Skip to content