Projekty i Programy

wstecz

Dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Realizujemy projekty:

  • 7.1.1 PO KL Wsparcie za wsparcie – zobacz
  • 9.1.1 RPO WM 2014-2020 Perspektywa na jutro – aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Klucze zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – zobacz
  • 2.5 PO WER 2014-2020 Nowy wymiar pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach – zobacz
  • 9.2.3 RPO WM 2014-2020 Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu SENIOR+ – zobacz
  • 2.8 PO WER 2014-2020 Centrum Usług Społecznych w Gminie Klucze – zobacz
Skip to content