Świadczenia

wstecz

Świadczenia rodzinne

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
DOTACJA CELOWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH
ŚWIADCZENIA RODZINNE
ŚWIADCZENIA FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

DOTACJA ROK 2022: 4 169 179,25
PLAN DOTACJI ROK 2023: 4 299 790,00

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, świadczeniami rodzinnymi są:

  1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
  2. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne;
  3. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. „becikowe”;
  4. świadczenie rodzicielskie;

Informacji udzielają pracownicy Centrum Usług Społecznych w Kluczach:

  • Pani Katarzyna Trzaska – tel. 32 642 85 08, wew. 40
  • Pani Monika Jochymek – tel. 32 642 85 08, wew. 72
Skip to content