Organizacja

wstecz

Centrum Usług Społecznych w Kluczach

Centrum Usług Społecznych w Kluczach zapewnia mieszkańcom dostęp do kompleksowych usług społecznych na poziomie gminy, a zarazem wspiera integrację i rozwój samorządowych wspólnot terytorialnych.

W ramach swojej działalności, realizuje ono wszystkie zadania, w tym usługi społeczne, realizowane dotychczas przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach, ale poszerzone o nowe usługi, które są kierowane zarówno do ogółu mieszkańców gminy jak i do grup społecznych o szczególnych potrzebach, np. osób z niepełnosprawnościami, osób starszych czy rodzin wielodzietnych. Dzięki temu Centrum koordynuje usługi dostępne dla wszystkich mieszkańców, nie tylko dla tych biedniejszych czy słabszych.

Centrum Usług Społecznych w Kluczach pozwala na odejście od pomocy instytucjonalnej na rzecz usług świadczonych w społeczności lokalnej – blisko domu, opartych w większym stopniu na profilaktyce, z uproszczeniem wielu procedur i niwelowaniem ograniczeń oraz na tworzeniu pomocy sąsiedzkiej i wsparciu lokalnych środowisk na poziomie gminy.

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH

ul. Zawierciańska 16, 32-310 Klucze
tel. 32 642 84 67, 32 642 94 01
fax: 32 642 93 07
e-mail: cus@gmina-klucze.pl

Skip to content