Aktywność Lokalna

wstecz
Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

PLAN ORGANIZOWANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ 2023 ROK

Podstawą pracy organizowania społeczności lokalnej (OSL) będzie rozeznanie środowiska, lokalnej społeczności.

Organizowanie społeczności lokalnej jest pracą z ludźmi, stąd jako podstawowy obowiązek OSL uznaje się wchodzenie z nimi w bezpośrednie interakcje, dzięki temu zostaną utworzone przyszłe wspólne działania. Taki sposób pracy umożliwi organizatorowi poznanie aktywnych uczestników życia społecznego oraz potencjalnych liderów wśród mieszkańców oraz instytucji/organizacji gotowych do zaangażowania w planowane działania. Działania te będą miały na celu wypracowanie stałej relacji społecznej, budowania szerokiej sieci współdziałania ukierunkowanego na zmianę. OSL na podstawie zebranych informacji, opinii przyjmuje za ważny punkt organizowanie cyklicznych spotkań celem między innymi określenia bieżących problemów, potrzeb a także realizacji planowanych wydarzeń.

Plan Organizowania Społeczności Lokalnej

Plan Organizowania Społeczności Lokalnej 2024r.

Skip to content