Projekty i Programy

wstecz
 • Harmonogram realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Klucze” – czerwiec – Terapia indywidualna

  Harmonogram realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Klucze” Nr umowy: POWR.02.08.00-00-0082/20-00 Nazwa Beneficjenta: Gmina Klucze Okres realizacji projektu: rozpoczęcie 1 maj 2021 r., zakończenie 30 września 2023 r. L.p. Rodzaj zajęć (forma wsparciaw ramach projektuz wyszczególnieniemzajęć grupowychi/lub indywidualnych) Prowadzący    Termin realizacji Terminzakończeniadanej formywsparcia Miejsce realizacjidanej formywsparciaw ramach projektu (adres, nr…

  Czytaj więcej: Harmonogram realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Klucze” – czerwiec – Terapia indywidualna
 • Harmonogram realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Klucze” – maj – Terapia indywidualna – aktualizacja

  Harmonogram realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Klucze” Nr umowy: POWR.02.08.00-00-0082/20-00 Nazwa Beneficjenta: Gmina Klucze Okres realizacji projektu: rozpoczęcie 1 maj 2021 r., zakończenie 30 września 2023 r. L.p. Rodzaj zajęć(forma wsparciaw ramach projektuz wyszczególnieniemzajęć grupowychi/lub indywidualnych) Prowadzący   Termin realizacji TerminZakończenia danej formywsparcia Miejsce realizacjidanej formywsparciaw ramach projektu (adres, nr…

  Czytaj więcej: Harmonogram realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Klucze” – maj – Terapia indywidualna – aktualizacja
 • Harmonogram realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Klucze” – maj – Terapia indywidualna

  Harmonogram realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Klucze” Nr umowy: POWR.02.08.00-00-0082/20-00 Nazwa Beneficjenta: Gmina Klucze Okres realizacji projektu: rozpoczęcie 1 maj 2021 r., zakończenie 30 września 2023 r. L.p. Rodzaj zajęć (forma wsparciaw ramach projektuz wyszczególnieniemzajęć grupowychi/lub indywidualnych) Prowadzący    Termin realizacji Terminzakończeniadanej formy wsparcia Miejsce realizacjidanej formywsparciawramach projektu (adres, nr sali)…

  Czytaj więcej: Harmonogram realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Klucze” – maj – Terapia indywidualna
 • Harmonogram realizacji zadań merytorycznych – Prowadzenie grupy wsparcia z elementami psychoterapii dla mieszkańców gminy Klucze w wieku od 12-18 r.ż. – maj 2023

  Harmonogram realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Klucze” Nr umowy: POWR.02.08.00-00-0082/20-00 Nazwa Beneficjenta: Gmina Klucze Okres realizacji projektu: rozpoczęcie 1 maj 2021 r., zakończenie 30 września 2023 r. L.p. Rodzaj zajęć(forma wsparciaw ramachprojektuzwyszczególnieniemzajęć grupowychi/lubindywidualnych) Prowadzący  Termin realizacji TerminZakończenia danejformywsparcia Miejsce realizacji danej formy wsparcia w ramach projektu(adres, nr sali) data godziny…

  Czytaj więcej: Harmonogram realizacji zadań merytorycznych – Prowadzenie grupy wsparcia z elementami psychoterapii dla mieszkańców gminy Klucze w wieku od 12-18 r.ż. – maj 2023
 • Harmonogram realizacji zadań merytorycznych – maj

  Harmonogram realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Klucze” Nr umowy: POWR.02.08.00-00-0082/20-00 Nazwa Beneficjenta: Gmina Klucze Okres realizacji projektu: rozpoczęcie 1 maj 2021 r., zakończenie 30 wrzesień 2023 r. L.p. Rodzaj zajęć(forma wsparciaw ramach projektuz wyszczególnieniemzajęć grupowychi/lub indywidualnych) Prowadzący    Termin realizacji Termin zakończenia danej formy wsparcia Miejsce realizacji danej formy…

  Czytaj więcej: Harmonogram realizacji zadań merytorycznych – maj
Skip to content