CUS w Gminie Klucze wstecz

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych – Prowadzenie grupy wsparcia z elementami psychoterapii dla mieszkańców gminy Klucze w wieku od 12-18 r.ż. – maj 2023

02 maja 2023

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Klucze”

Nr umowy: POWR.02.08.00-00-0082/20-00

Nazwa Beneficjenta: Gmina Klucze

Okres realizacji projektu: rozpoczęcie 1 maj 2021 r., zakończenie 30 września 2023 r.

L.p.Rodzaj zajęć(forma wsparciaw ramachprojektuzwyszczególnieniemzajęć grupowychi/lubindywidualnych)Prowadzący Termin realizacjiTerminZakończenia danejformywsparciaMiejsce realizacji danej formy wsparcia w ramach projektu(adres, nr sali)
datagodziny (od-do)częstotliwość
1Prowadzeniegrupy wsparcia zelementamipsychoterapii.Zajęcia grupowe.Ewa Wlazło04.05.202316.30-18.301 raz wtygodniu30.09.2023Centrum Usług Społecznych
w Kluczach,
ul Zawierciańska 16,
32-310 Klucze, sala nr 7
2Prowadzeniegrupy wsparcia zelementamipsychoterapii.Zajęcia grupowe.Ewa Wlazło11.05.202316.30-18.301 raz wtygodniu30.09.2023Centrum Usług Społecznych
w Kluczach,
ul Zawierciańska 16,
32-310 Klucze, sala nr 7
3Prowadzeniegrupy wsparcia zelementamipsychoterapii.Zajęcia grupowe.Ewa Wlazło18.05.202316.30-18.301 raz wtygodniu30.09.2023Centrum Usług Społecznych
w Kluczach,
ul Zawierciańska 16,
32-310 Klucze, sala nr 7
4Prowadzeniegrupy wsparcia zelementamipsychoterapii.Zajęcia grupowe.Ewa Wlazło25.05.202316.30-18.301 raz wtygodniu30.09.2023Centrum Usług Społecznych
w Kluczach,
ul Zawierciańska 16,
32-310 Klucze, sala nr 7
Skip to content