Dostępność

wstecz

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cus.gmina-klucze.pl Centrum Usług Społecznych w Kluczach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej cus.gmina-klucze.pl. Data publikacji strony internetowej: 2023-01-02 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-28 Status pod względem zgodności […]

Skip to content