Usługi Społeczne

wstecz

KORPUS WSPARCIA SENIORÓW NA ROK 2024 – moduł II

DOFINANSOWNO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Program „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” na rok 2024

Dofinansowanie gmin w zakresie zapewnienia usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 60 lat i więcej (Moduł II)

DOFINANSOWNIE
40 038,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
50 047,50,00 ZŁ

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 jest skierowany do osób starszych 60 lat i więcej, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Celem Modułu II jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych.

Moduł II realizowany będzie poprzez zakup „opasek bezpieczeństwa” oraz świadczenie „opieki na odległość” na rzecz osób starszych. „Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia, uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwie najszybciej pomocy.

W ramach programu seniorom w wieku 60 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa wyposażonych w następujące funkcje:

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski/urządzenia,
  • lokalizator GPS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe,
  • opieka ratowników medycznych w całodobowym Centrum Teleopieki.

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika Centrum Usług Społecznych lub wezwać służby ratunkowe.

Skip to content