Projekty i Programy

wstecz

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024

DOFINANSOWNIE
961 146,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
961 146,00 ZŁ

DATA PODPISANIA UMOWY:

04.03.2024 r.

Co jest celem programu?

Celem Programu jest zwiększenie szans osób z niepełnosprawnością na prowadzenie bardziej niezależnego/ samodzielnego i aktywnego życia.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

  • wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
  • wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
  • wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
  • wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem

Do kogo jest skierowany program?

Z Programu mogą skorzystać osoby mieszkające na terenie gminy Klucze.
Dzieci do 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności: znacznym, umiarkowanym traktowane na równi do wyżej wymienionych.

Szczegółowe informację na temat programu uzyskać można w Centrum Usług Społecznych w Kluczach przy ul. Zawierciańskiej 16 bądź pod numerem telefonu 32/642 84 67 wew. 40

Skip to content