Usługi Społeczne

wstecz

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

DOFINANSOWNO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023

DOFINANSOWNIE
897 510,24 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
897 510,24 ZŁ

Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla mieszkańców gminy Klucze świadczona na zasadach zgodnych z Programem MRiPS „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Co jest celem programu?

Celem Programu jest zwiększenie szans osób z niepełnosprawnością na prowadzenie bardziej niezależnego/ samodzielnego i aktywnego życia.

Usługi polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

  • Wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego.
  • Wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca.
  • Załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych.
  • Korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa).
  • Zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Do kogo jest skierowany program?

Z Programu mogą skorzystać osoby mieszkające na terenie gminy Klucze.
Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności: znacznym, umiarkowanym traktowane na równi do wyżej wymienionych.

Szczegółowe informację na temat programu uzyskać można w Centrum Usług Społecznych w Kluczach przy ul. Zawierciańskiej 16 bądź pod numerem telefonu 32/642 84 67 wew. 40

Skip to content