Pomoc Społeczna

wstecz

Świadczenia niepieniężne

 • Praca socjalna
 • Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
 • Składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • Udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym
 • Posiłek
 • Niezbędne ubranie
 • Sprawienie pogrzebu
 • USŁUGI OPIEKUŃCZE , SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
 • Mieszkanie chronione
 • Kierowanie do domu pomocy społecznej
 • Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych udzielane na podstawie ustawy z 27 sierpnia 2004r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Skip to content