Usługi Społeczne

wstecz

Opieka wytchnieniowa – edycja 2024

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

DOFINANSOWNIE
149 817,60 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
149 817,60 ZŁ

Centrum Usług Społecznych w Kluczach realizuje program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wtychnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Program ma na celu wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Szczegółowe informację na temat programu uzyskać można w Centrum Usług Społecznych w Kluczach przy ul. Zawierciańskiej 16, lub pod numerem telefonu 32/642 84 67 wew. 40.

Skip to content