Świadczenia

wstecz

Stypendia i zasiłki szkolne

Zgodnie z art. 90b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

Informacji udzielają pracownicy Centrum Usług Społecznych w Kluczach:

  • Pani Wioletta Przewłoka – tel. 32 642 84 67
  • Pani Anna Mędrek – tel. 32 642 84 67, wew. 45
Skip to content