Projekty i Programy

wstecz

Ogólnopolska Karta Seniora

Program „Ogólnopolska Karta Seniora” jest skierowany do osób powyżej 60 roku życia. Jego celem jest zapewnienie dodatkowego wsparcia dla seniorów. Posiadacze Ogólnopolskiej Karty Seniora mogą korzystać z ofert, ulg, zniżek i promocji, które są przygotowane dla nich przez instytucje oraz firmy.


Wystarczy okazać Kartę Seniora w punktach wskazanych przez partnerów projektu. Wykaz partnerów OKS dostępny jest na stronie ww.glosseniora.pl. Wśród tych dotychczas zgłoszonych znajdują się przychodnie rehabilitacyjne, restauracje, ośrodki sportowo-rekreacyjne, ośrodki wypoczynkowe i wiele innych.


W Kluczach Ogólnopolską Kartę Seniora można otrzymać w Centrum Usług Społecznych w Kluczach ul. Zawierciańska 16) tel. 32 642 84 67 wew. 52. Formularze zgłoszeniowe można pobrać na miejscu lub drogą elektroniczną ze strony www.glosseniora.pl

Zgodnie z regulaminem wydawania i użytkowania Ogólnopolskiej Karty Seniora, wnioskodawca składając wniosek zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego. W związku z powyższym wnioski przesyłane drogą pocztową lub elektroniczną nie są rozpatrywane. Zgodnie z regulaminem, odbioru Karty dokonuje wnioskodawca. Jeśli wnioskodawca nie ma możliwości osobistego odbioru Karty, może tego dokonać w jego imieniu inna osoba – na podstawie pisemnego upoważnienia, za okazaniem dokumentu tożsamości. Dane osoby upoważnionej tj. imię, nazwisko oraz seria i numer dowodu należy zamieścić na drugiej stronie wniosku o wydanie Ogólnopolskiej Karty Seniora.


Skip to content