Pomoc Społeczna

wstecz

Sprawienie pogrzebu

Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt. 15 ustawy o pomocy społecznej – do zadań własnych gminy należy sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

CUS w Kluczach sprawia pogrzeby dla osób, które nie zostały pochowane przez osoby uprawnione, organy lub instytucje. Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez Gminę Klucze zgodnie z wyznaniem zmarłego po uprzedniej konsultacji z przedstawicielem kościoła oraz zachowaniem przepisów prawa i zwyczajów miejscowych.

W razie braku możliwości ustalenia wyznania zmarłego, pogrzebu dokonuje się zgodnie z miejscowym zwyczajem.

Sprawienie pogrzebu osobie bezdomnej bez względu na ostatnie miejsce zamieszkania oraz osoby nikomu nieznanej (NN) ma miejsce na cmentarzu wskazanym przez Dyrektora CUS w Kluczach.

Skip to content