CUS w Gminie Klucze wstecz

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych – maj

28 kwietnia 2023

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Klucze”

Nr umowy: POWR.02.08.00-00-0082/20-00

Nazwa Beneficjenta: Gmina Klucze

Okres realizacji projektu: rozpoczęcie 1 maj 2021 r., zakończenie 30 wrzesień 2023 r.

L.p.Rodzaj zajęć(forma wsparciaw ramach projektuz wyszczególnieniemzajęć grupowychi/lub indywidualnych)Prowadzący  Termin realizacjiTermin zakończenia danej formy wsparciaMiejsce realizacji danej formy wsparcia wramach projektu (adres, nr sali)
datagodziny(od-do)Ilośćgodzinczęstotliwość
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Chechło Justyna Świerczek02.05.202315:00-16:001 h Raz w tygodniuCzerwiec 2023OSP Chechło
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Krzywopłoty Justyna Świerczek02.05.202316:45-17:451 h Raz w tygodniuCzerwiec 2023Dom Ludowy, ul. Partyzantów
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo GolczowiceJustyna Świerczek04.05.202316:30-17:301 h Raz w tygodniuCzerwiec 2023Świetlica wiejska, ul. Wesoła 17
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo KluczeJustyna Świerczek04.05.202318:00-19:001 h Raz w tygodniuCzerwiec 2023Salka przy SPw Kluczach
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Zalesie GolczowskieMagdalena Styranko04.05.202319:00-20:001 h Raz w tygodniuCzerwiec 2023Świetlica wiejska
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Kwaśniów DolnyJustyna Świerczek05.05.202316:00-17:001 h Raz w tygodniuCzerwiec 2023Remiza OSP
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo CieślinJustyna Świerczek05.05.202317:30 18:301 h Raz w tygodniuCzerwiec 2023Dom Ludowyw Cieślinie
 Rehabilitacjaw miejscu zamieszkaniaJustyna Hadyk08.05.202312:45-13:451 hponiedziałekCzerwiec 2023Miejsce zamieszkania uczestnika projektu
 Rehabilitacjaw miejscu zamieszkaniaJustyna Hadyk08.05.202314:00-15:001 hponiedziałekCzerwiec 2023Miejsce zamieszkania uczestnika projektu
 Rehabilitacjaw miejscu zamieszkaniaJustyna Hadyk08.05.202315:10-16:101 hponiedziałekCzerwiec 2023Miejsce zamieszkania uczestnika projektu
 Rehabilitacjaw miejscu zamieszkaniaJustyna Hadyk08.05.202316:20-17:201 hponiedziałekCzerwiec 2023Miejsce zamieszkania uczestnika projektu
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo RodakiJustyna Świerczek08.05.202317:00-18:001 h Raz w tygodniuCzerwiec 2023Świetlica przy remizie OSP, ul. Strażacka 7
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo RyczówekJustyna Świerczek08.05.202318:00-19:001h Raz w tygodniuCzerwiec 2023OSP, ul. Dolna 4
 Rehabilitacja OgólnousprawniającaSołectwo Kwaśniów Górny Magdalena Styranko08.05.202316:00-17:001 h Raz w tygodniuCzerwiec 2023Świetlica gminna, ul. Długa 52
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Bydlin Magdalena Styranko08.05.202317:15-18:151 h Raz w tygodniuCzerwiec 2023Pawilon Sportowy ul, Legionów 43
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo JaroszowiecMagdalena Styranko08.05.202318:30-19:301 h Raz w tygodniuCzerwiec 2023Dom Kultury w Jaroszowcu, ul. Leśna 1
 Rehabilitacjaw miejscu zamieszkaniaJustyna Hadyk09.05.202312:45-13:451 hwtorekCzerwiec 2023Miejsce zamieszkaniauczestnika projektu
 Rehabilitacjaw miejscu zamieszkaniaJustyna Hadyk09.05.202314:00-15:001 hwtorekCzerwiec 2023Miejsce zamieszkaniauczestnika projektu
 Rehabilitacjaw miejscu zamieszkaniaJustyna Hadyk09.05.202315:10-16:101 hwtorekCzerwiec 2023Miejsce zamieszkaniauczestnika projektu
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Chechło Justyna Świerczek09.05.202315:00-16:001 h Raz w tygodniuCzerwiec 2023OSP Chechło
  RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Krzywopłoty Justyna Świerczek09.05.202316:45-17:451 h Raz w tygodniuCzerwiec 2023Dom Ludowy, ul. Partyzantów
 Rehabilitacjaw miejscu zamieszkaniaJustyna Hadyk10.05.202312:45-13:451 hśrodaCzerwiec 2023Miejsce zamieszkaniauczestnika projektu
 Rehabilitacjaw miejscu zamieszkaniaJustyna Hadyk10.05.202314:00-15:001 hśrodaCzerwiec 2023Miejsce zamieszkaniauczestnika projektu
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Bogucin Duży Justyna Świerczek10.05.202316:00-17:001 h Raz w tygodniuCzerwiec 2023Remiza przy OSP
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo KolbarkJustyna Świerczek10.05.202317:15-18:151 h Raz w tygodniuCzerwiec 2023Świetlica GOK
 Rehabilitacjaw miejscu zamieszkaniaJustyna Hadyk11.05.202312:45-13:451 hczwartekCzerwiec 2023Miejsce zamieszkaniauczestnika projektu
 Rehabilitacjaw miejscu zamieszkaniaJustyna Hadyk11.05.202314:00-15:001 hczwartekCzerwiec 2023Miejsce zamieszkaniauczestnika projektu
 Rehabilitacjaw miejscu zamieszkaniaJustyna Hadyk11.05.202315:10-16:101 hczwartekCzerwiec 2023Miejsce zamieszkaniauczestnika projektu
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo GolczowiceJustyna Świerczek11.05.202316:30-18:101 h Raz w tygodniuCzerwiec 2023Świetlica wiejska, ul. Wesoła 17
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo KluczeJustyna Świerczek11.05.202318:00-19:001 h Raz w tygodniuCzerwiec 2023Salka przy SP w Kluczach
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Zalesie GolczowskieMagdalena Styranko11.05.202319:00-20:001 h Raz w tygodniuCzerwiec 2023Świetlica wiejska
 Rehabilitacjaw miejscu zamieszkaniaJustyna Hadyk12.05.202312:45-13:451 hpiątekCzerwiec 2023Miejsce zamieszkaniauczestnika projektu
 Rehabilitacjaw miejscu zamieszkaniaJustyna Hadyk12.05.202314:00-15:001 hpiątekCzerwiec 2023Miejsce zamieszkaniauczestnika projektu
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Kwaśniów DolnyJustyna Świerczek12.05.202316:00-17:001 h Raz w tygodniuCzerwiec 2023Remiza OSP
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo CieślinJustyna Świerczek12.05.202317:30 18:301 h Raz w tygodniuCzerwiec 2023Dom Ludowy w Cieślinie
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo RodakiJustyna Świerczek15.05.202317:00-18:001 h Raz w tygodniuCzerwiec 2023Świetlica przy remizie OSP, ul. Strażacka 7
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo RyczówekJustyna Świerczek15.05.202318:00-19:001h Raz w tygodniuCzerwiec 2023OSP, ul. Dolna 4
 Rehabilitacja OgólnousprawniającaSołectwo Kwaśniów Górny Magdalena Styranko15.05.202316:00-17:001 h Raz w tygodniuCzerwiec 2023Świetlica gminna, ul. Długa 52
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Bydlin Magdalena Styranko15.05.202317:15-18:151 h Raz w tygodniuCzerwiec 2023Pawilon Sportowy ul, Legionów 43
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo JaroszowiecMagdalena Styranko15.05.202318:30-19:301 h Raz w tygodniuCzerwiec 2023Dom Kultury w Jaroszowcu, ul. Leśna 1
 Rehabilitacjaw miejscu zamieszkaniaJustyna Hadyk16.05.202312:45-13:451 hwtorekCzerwiec 2023Miejsce zamieszkaniauczestnika projektu
 Rehabilitacjaw miejscu zamieszkaniaJustyna Hadyk16.05.202314:00-15:001 hwtorekCzerwiec 2023Miejsce zamieszkaniauczestnika projektu
 Rehabilitacjaw miejscu zamieszkaniaJustyna Hadyk16.05.202315:10-16:101 hwtorekCzerwiec 2023Miejsce zamieszkaniauczestnika projektu
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Chechło Justyna Świerczek16.05.202315:00-16:001 h Raz w tygodniuCzerwiec 2023OSP Chechło
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Krzywopłoty Justyna Świerczek16.05.202316:45-17:451 h Raz w tygodniuCzerwiec 2023Dom Ludowy, ul. Partyzantów
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Bogucin Duży Justyna Świerczek17.05.202316:00-17:001 h Raz w tygodniuCzerwiec 2023Remiza przy OSP
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo KolbarkJustyna Świerczek17.05.202317:15-18:151 h Raz w tygodniuCzerwiec 2023Świetlica GOK
 Rehabilitacjaw miejscu zamieszkaniaJustyna Hadyk17.05.202312:45-13:451 hśrodaCzerwiec 2023Miejsce zamieszkaniauczestnika projektu
 Rehabilitacjaw miejscu zamieszkaniaJustyna Hadyk17.05.202314:00-15:001 hśrodaCzerwiec 2023Miejsce zamieszkaniauczestnika projektu
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo GolczowiceJustyna Świerczek18.05.202316:30-17:301 h Raz w tygodniuCzerwiec 2023Świetlica wiejska, ul. Wesoła 17
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo KluczeJustyna Świerczek18.05.202318:00-19:001 h Raz w tygodniuCzerwiec 2023Salka przy SP w Kluczach
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Zalesie GolczowskieMagdalena Styranko18.05.202319:00-20:001 h Raz w tygodniuCzerwiec 2023Świetlica wiejska
 Rehabilitacjaw miejscu zamieszkaniaJustyna Hadyk18.05.202312:45-13:451 hczwartekCzerwiec 2023Miejsce zamieszkaniauczestnika projektu
 Rehabilitacjaw miejscu zamieszkaniaJustyna Hadyk18.05.202314:00-15:001 hczwartekCzerwiec 2023Miejsce zamieszkaniauczestnika projektu
 Rehabilitacjaw miejscu zamieszkaniaJustyna Hadyk18.05.202315:10-16:101 hczwartekCzerwiec 2023Miejsce zamieszkaniauczestnika projektu
 Rehabilitacjaw miejscu zamieszkaniaJustyna Hadyk19.05.202314:00-15:001 hpiątekCzerwiec 2023Miejsce zamieszkaniauczestnika projektu
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Kwaśniów DolnyJustyna Świerczek19.05.202316:00-17:001 h Raz w tygodniuCzerwiec 2023Remiza OSP
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo CieślinJustyna Świerczek19.05.202317:30 18:301 h Raz w tygodniuCzerwiec 2023Dom Ludowy w Cieślinie
 Rehabilitacjaw miejscu zamieszkaniaJustyna Hadyk22.05.202314:00-15:001 hponiedziałekCzerwiec 2023Miejsce zamieszkaniauczestnika projektu
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo RodakiJustyna Świerczek22.05.202317:00-18:001 h Raz w tygodniuCzerwiec 2023Świetlica przy remizie OSP, ul. Strażacka 7
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo RyczówekJustyna Świerczek22.05.202318:00-19:001h Raz w tygodniuCzerwiec 2023OSP, ul. Dolna 4
 Rehabilitacja OgólnousprawniającaSołectwo Kwaśniów Górny Magdalena Styranko22.05.202316:00-17:001 h Raz w tygodniuCzerwiec 2023Świetlica gminna, ul. Długa 52
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Bydlin Magdalena Styranko22.05.202317:15-18:151 h Raz w tygodniuCzerwiec 2023Pawilon Sportowy ul, Legionów 43
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo JaroszowiecMagdalena Styranko22.05.202318:30-19:301 h Raz w tygodniuCzerwiec 2023Dom Kultury w Jaroszowcu, ul. Leśna 1
 Rehabilitacjaw miejscu zamieszkaniaJustyna Hadyk23.05.202312:45-13:451 hwtorekCzerwiec 2023Miejsce zamieszkaniauczestnika projektu
 Rehabilitacjaw miejscu zamieszkaniaJustyna Hadyk23.05.202314:00-15:001 hwtorekCzerwiec 2023Miejsce zamieszkaniauczestnika projektu
 Rehabilitacjaw miejscu zamieszkaniaJustyna Hadyk23.05.202315:10-16:101 hwtorekCzerwiec 2023Miejsce zamieszkaniauczestnika projektu
 Rehabilitacjaw miejscu zamieszkaniaJustyna Hadyk23.05.202316:20-17:201 hwtorekCzerwiec 2023Miejsce zamieszkaniauczestnika projektu
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Chechło Justyna Świerczek23.05.202315:00-16:001 h Raz w tygodniuCzerwiec 2023OSP Chechło
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Krzywopłoty Justyna Świerczek23.05.202316:45-17:451 h Raz w tygodniuCzerwiec 2023Dom Ludowy, ul. Partyzantów
 Rehabilitacjaw miejscu zamieszkaniaJustyna Hadyk24.05.202312:45-13:451 hśrodaCzerwiec 2023Miejsce zamieszkaniauczestnika projektu
 Rehabilitacjaw miejscu zamieszkaniaJustyna Hadyk24.05.202314:00-15:001 hśrodaCzerwiec 2023Miejsce zamieszkaniauczestnika projektu
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Bogucin Duży Justyna Świerczek24.05.202316:00-17:001 h Raz w tygodniuCzerwiec 2023Remiza przy OSP
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo KolbarkJustyna Świerczek24.05.202317:15-18:151 h Raz w tygodniuCzerwiec 2023Świetlica GOK
 Rehabilitacjaw miejscu zamieszkaniaJustyna Hadyk25.05.202312:45-13:451 hczwartekCzerwiec 2023Miejsce zamieszkaniauczestnika projektu
 Rehabilitacjaw miejscu zamieszkaniaJustyna Hadyk25.05.202314:00-15:001 hczwartekCzerwiec 2023Miejsce zamieszkaniauczestnika projektu
 Rehabilitacjaw miejscu zamieszkaniaJustyna Hadyk25.05.202315:10-16:101 hczwartekCzerwiec 2023Miejsce zamieszkaniauczestnika projektu
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo GolczowiceJustyna Świerczek25.05.202316:30-17:301 h Raz w tygodniuCzerwiec 2023Świetlica wiejska, ul. Wesoła 17
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo KluczeJustyna Świerczek25.05.202318:00-19:001 h Raz w tygodniuCzerwiec 2023Salka przy SP w Kluczach
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Zalesie GolczowskieMagdalena Styranko25.05.202319:00-20:001 h Raz w tygodniuCzerwiec 2023Świetlica wiejska
 Rehabilitacjaw miejscu zamieszkaniaJustyna Hadyk26.05.202309:10-10:101 hpiątekCzerwiec 2023Miejsce zamieszkaniauczestnika projektu
 Rehabilitacjaw miejscu zamieszkaniaJustyna Hadyk26.05.202310:30-11:301 hpiątekCzerwiec 2023Miejsce zamieszkaniauczestnika projektu
 Rehabilitacjaw miejscu zamieszkaniaJustyna Hadyk26.05.202311:40-12:401 hpiątekCzerwiec 2023Miejsce zamieszkaniauczestnika projektu
 Rehabilitacjaw miejscu zamieszkaniaJustyna Hadyk26.05.202314:00-15:001 hpiątekCzerwiec 2023Miejsce zamieszkaniauczestnika projektu
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Kwaśniów DolnyJustyna Świerczek26.05.202316:00-17:001 h Raz w tygodniuCzerwiec 2023Remiza OSP
 Rehabilitacjaw miejscu zamieszkaniaJustyna Hadyk29.05.202312:45-13:451 hponiedziałekCzerwiec 2023Miejsce zamieszkaniauczestnika projektu
 Rehabilitacjaw miejscu zamieszkaniaJustyna Hadyk29.05.202314:00-15:001 hponiedziałekCzerwiec 2023Miejsce zamieszkaniauczestnika projektu
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo CieślinJustyna Świerczek26.05.202317:30-18:301 h Raz w tygodniuCzerwiec 2023Dom Ludowy w Cieślinie
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo RodakiJustyna Świerczek29.05.202317:00-18:001 h Raz w tygodniuCzerwiec 2023Świetlica przy remizie OSP, ul. Strażacka 7
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo RyczówekJustyna Świerczek29.05.202318:00-19:001h Raz w tygodniuCzerwiec 2023OSP, ul. Dolna 4
 Rehabilitacja OgólnousprawniającaSołectwo Kwaśniów Górny Magdalena Styranko29.05.202316:00-17:001 h Raz w tygodniuCzerwiec 2023Świetlica gminna, ul. Długa 52
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Bydlin Magdalena Styranko29.05.202317:15-18:151 h Raz w tygodniuCzerwiec 2023Pawilon Sportowy ul, Legionów 43
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo JaroszowiecMagdalena Styranko29.05.202318:30-19:301 h Raz w tygodniuCzerwiec 2023Dom Kultury w Jaroszowcu, ul. Leśna 1
 Rehabilitacjaw miejscu zamieszkaniaJustyna Hadyk30.05.202312:45-13:451 hwtorekCzerwiec 2023Miejsce zamieszkaniauczestnika projektu
 Rehabilitacjaw miejscu zamieszkaniaJustyna Hadyk30.05.202314:00-15:001 hwtorekCzerwiec 2023Miejsce zamieszkaniauczestnika projektu
 Rehabilitacjaw miejscu zamieszkaniaJustyna Hadyk30.05.202315:10-16:101 hwtorekCzerwiec 2023Miejsce zamieszkaniauczestnika projektu
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Chechło Justyna Świerczek30.05.202315:00-16:001 h Raz w tygodniuCzerwiec 2023OSP Chechło
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Krzywopłoty Justyna Świerczek30.05.202316:45-17:451 h Raz w tygodniuCzerwiec 2023Dom Ludowy, ul. Partyzantów
 Rehabilitacjaw miejscu zamieszkaniaJustyna Hadyk31.05.202312:45-13:451 hwtorekCzerwiec 2023Miejsce zamieszkaniauczestnika projektu
 Rehabilitacjaw miejscu zamieszkaniaJustyna Hadyk31.05.202314:00-15:001 hwtorekCzerwiec 2023Miejsce zamieszkaniauczestnika projektu
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Bogucin Duży Justyna Świerczek31.05.202316:00-17:001 h Raz w tygodniuCzerwiec 2023Remiza przy OSP
 Szkolenie zawodowe: kurs gastronomicznyAdam Ruszkowski16.05.2023 17.05.202323.05.2023 24.05.202330.05.202331.05.202314:00-20:007 hPoniedziałek, wtorekCzerwiec 2023Jaroszowiec, ul. Kolejowa 15a
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo KolbarkJustyna Świerczek31.05.202317:15-18:151 h Raz w tygodniuCzerwiec 2023Świetlica GOK
 Staż zawodowy: Pomoc kuchennaKarolina LedzińskaMaj 202306:00-14:00160 hPn-ptMaj 2023Chechło, ul. Hutnicza 26
Skip to content