Aktualności wstecz

Informacja

28 kwietnia 2023

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Kluczach informuje, że w dniu 27 kwietnia 2023 roku do Centrum Usług Społecznych w Kluczach wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. ,,Pozyskiwanie i dostarczanie produktów żywnościowych w 2023 r. do punktu wydawania żywności oraz przechowywanie, dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Klucze w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2021 Plus współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)”.

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać na piśmie do dnia 8 maja 2023 roku na dzienniku podawczym w Centrum Usług Społecznych w Kluczach ul. Zawierciańska 16, w godzinach pracy Centrum Usług Społecznych lub elektronicznie na adres:

cus@gmina-klucze.pl

Pliki do pobrania:

Skip to content