Usługi Społeczne

wstecz

Krótkoterminowa terapia osób dorosłych powyżej 18 roku życia i ich rodzin (z problemem uzależnienia) mieszkających na terenie Gminy Klucze.

Realizacja usługi polegała na prowadzeniu terapii indywidualnej i grupowej dla osób/rodzin uzależnionych i współuzależnionych. Uczestnicy terapii uczyli się jak radzić sobie w kryzysowych sytuacjach bez nałogowego zachowania, radzenia sobie z emocjami, rozpoznania mechanizmu funkcjonowania osoby współuzależnionej.

Odbiorcą usługi byli dorośli mieszkańcy Gminy Klucze.

Okres realizacji: 11.04.2022 r. – 15.12.2022 r.

Wykonawca usługi: Stowarzyszenie na Rzecz Nieustającego Rozwoju VAJRA

Skip to content