Usługi Społeczne

wstecz

Wsparcie opiekuńcze dla mieszkańców Gminy Klucze do 18 r. ż z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością oraz wsparcie wytchnieniowe dla ich rodziców lub opiekunów.

Celem zadania jest zmniejszenie wyłączenia społecznego rodzin, w których znajduje się osoba z niepełnosprawnością z terenu Gminy Klucze, poprzez:

  1. Udzielenie wsparcia opiekuńczego osobom do 18 r.ż. z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami towarzyszącymi lub zagrożonych niepełnosprawnością;
  2. Udzielenie wsparcia rodzinom (rodzicom, opiekunom) osób z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością poprzez:
  • stworzenie możliwości zwiększenia swoich umiejętności wychowawczych (konsultacje z wykwalifikowanymi wychowawcami)
  • poprzez zapewnienie opieki nad osobą z niepełnosprawnością umożliwiającej rodzicom i opiekunom czas wolny i odpoczynek.

Odbiorcami konkursu są mieszkańcy Gminy Klucze do 18 r.ż. z niepełnosprawnością (posiadające orzeczenie o niepełnosprawności) lub zagrożone niepełnosprawnością (posiadające zaświadczenie lekarskie) oraz ich rodzice lub opiekunowie, którzy jednocześnie będą uczestnikami projektu pt. Centrum Usług Społecznych w Gminie Klucze.

Okres realizacji zadania: 11.2022 r.- 03.2023 r.

Skip to content