Usługi Społeczne

wstecz

Warsztaty rozwijające kompetencje emocjonalne dzieci i rodziców z Gminy Klucze

Realizacja usługi polegała na poprawie relacji rodzinnych w pełnieniu określonych ról społecznych poprzez wsparcie rodzin w wypełnianiu funkcji wychowawczych i rozwijaniu kompetencji emocjonalno-społecznych, budowaniu relacji z rówieśnikami, nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji. Działania miały na celu wsparcie rodziny oraz budowanie atmosfery miłości, bezpieczeństwa i akceptacji względem Rodzic-Dziecko.

Odbiorcą usługi były dzieci i ich rodzice/ opiekunowie z terenu Gminy Klucze.

Okres realizacji: 13.04.2023 r. – 15.12.2023 r.

Wykonawca usługi: Stowarzyszenie Forum Oświatowe „KLUCZE”.

Skip to content