Usługi Społeczne

wstecz

Integracja społeczna i pobudzenie aktywności lokalnej (warsztaty świąteczne)

Realizacja usługi polegała na zorganizowaniu dla mieszkańców gminy warsztatów zdobienia stroików świątecznych, na których można było nabyć umiejętności ich wykonania. Kolejnym etapem było przekazanie przez przeszkolonych przedstawicieli pozostałym mieszkańcom sołectw nabytych umiejętności wykonania stroików świątecznych. W tym celu dla każdego sołectwa zakupiono niezbędne materiały florystyczne. Od 14.11.2022 r. do 16.11.2022r. odbyły się warsztaty robienia stroików Bożonarodzeniowych. Wykonane stroiki zostały zaprezentowane w końcowym etapie realizowanej usługi tj. 16.12.2022r. podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego.

Dnia 16.12.2022 r. przed Urzędem Gminy Klucze zorganizowano Jarmark Bożonarodzeniowy, w trakcie którego mieszkańcy Gminy Klucze, w zakupionych na ten cel domkach handlowych, zaprezentowali świąteczne ozdoby, wykonane podczas warsztatów zorganizowanych przez Centrum Usług Społecznych w Kluczach.

Mieszkańcy mieli możliwość skosztować potraw wigilijnych, a najmłodszym Mikołaj wręczył paczki ze słodyczami. Organizacja Jarmarku pozwoliła na zintegrowanie mieszkańców i pokazanie młodszemu pokoleniu zwyczajów i tradycji, które w przyszłości będą oni mogli podtrzymywać. Jednocześnie wydarzenie to pozwoliło Centrum Usług Społecznych w Kluczach rozwinąć współpracę partnerską z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Kluczach, które zorganizowały Jasełka Bożonarodzeniowe oraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kluczach, który zorganizował występ laureatów I Gminnego Konkursu „Piosenki Świątecznej” w Kluczach.

Odbiorcą usługi byli mieszkańcy Gminy Klucze.

Okres realizacji:

  • zakup 4 szt. drewnianych domków handlowych: 26.10.2022 r.
  • warsztaty robienia stroików: 14.11.2022r. – 16.11.2022r.
  • Jarmark Bożonarodzeniowy: 16.12.2022r.

Wykonawca usługi: Centrum Usług Społecznych w Kluczach wraz ze współorganizatorem: Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kluczach

Skip to content