Usługi Społeczne

wstecz

Rozwój wspólnot i społeczności lokalnej w sołectwach Gminy Klucze oraz pobudzenie ich mieszkańców do aktywności obywatelskiej.

Usługa miała na celu pobudzenie społeczności lokalnej, poprawę relacji i integrację społeczną mieszkańców wszystkich sołectw Gminy Klucze.

Odbiorcą usługi byli mieszkańcy Gminy Klucze.

Okres realizacji: 13.04.2022 r. – 15.12.2022 r.

Wykonawca usługi: Stowarzyszenie Forum Oświatowe „KLUCZE”

Skip to content