Usługi Społeczne

wstecz

Świadczenie usługi społecznej w zakresie rehabilitacji zdrowotnej i aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców Gminy Klucze (kontynuacja z 2022r.)

Dla kogo?
Dla dorosłych mieszkańców gminy Klucze, w tym dla osób z niepełnosprawnościami.

Kiedy?
Od listopada 2022 do czerwca 2023

Rekrutacja w Centrum Usług Społecznych w Kluczach

W ramach projektu zapewniamy:
Rehabilitacja ogólnousprawniająca grupowa oferująca różnorodne ćwiczenia.

Gdzie?
W każdym sołectwie, w miejscu wskazanym przez mieszkańców.
Rehabilitacja w miejscu zamieszkania dorosłych.

Dla osób, które wymagają natychmiastowego wsparcia na podstawie wskazania lekarskiego na rehabilitację zdrowotną.

Prowadzone przez fizjoterapeutów w miejscu zamieszkania uczestnika projektu.

Aktywizacja społeczno-zawodowa dla dorosłych oferująca:

  • Doradztwo zawodowe.
  • Warsztaty kompetencji społecznych
  • Szkolenie zawodowe
  • Staże

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Więcej informacji:

Centrum Usług Społecznych Kluczach
ul. Zawierciańska 16, 32-310 Klucze

lub pod numerem telefonu:
32 642 84 67, 32 642 94 01 wew. 40
w godzinach 7:30-15:30

Skip to content