Usługi Społeczne

wstecz

Grupa Wsparcia z Elementami Psychoterapii dla dzieci i Młodzieży z Gminy Klucze.

plakat nowej usługi Grupa wsparcia z elementami psychoterapii dla dzieci i młodzieży z gminy klucze

Realizacja usługi polegała na prowadzeniu grupy wsparcia z elementami psychoterapii dla mieszkańców Gminy Klucze w wieku od 12 – 18 r.ż., w zakresie zapobiegania zachowaniom niepożądanym oraz konsultację z uczestnikami i ich rodzicami/opiekunami.

Odbiorcą usługi były dzieci i młodzież z terenu Gminy Klucze w wieku 12 – 18 lat.

Okres realizacji: 30.03.2023 r. – 30.09.2023 r.

Wykonawca usługi: SELF Psychoterapia, Psychoedukacja Ewa Wlazło

Skip to content