Usługi Społeczne

wstecz

Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
Program opieka wytchnieniowa – edycja 2023

DOFINANSOWANIE
150 476,36 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
150 476,36 ZŁ

Centrum Usług Społecznych w Kluczach realizuje program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wtychnieniowa” – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną, którzy wymagają czasowego odciążenia w sprawowaniu opieki nad osobą zależną.

Usługa przysługuje osobom, które zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują nad nią całodobową opiekę. Szczegółowe informację na temat programu uzyskać można w Centrum Usług Społecznych w Kluczach przy ul. Zawierciańskiej 16 bądź pod numerem telefonu 32/642 84 67 wew. 40.

Skip to content