Funkcjonowanie Domu Seniora+ wstecz

Utarli wszystkim nosa…

04 marca 2021

Uczestnicy Dziennego Domu SENIOR+ „Pustynna Oaza” w Chechle utarli wszystkim nosa 🙂

O co chodzi? Już wyjaśniamy!

W październiku ubiegłego roku, z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne wywołane chorobą COVID-19, dzienny dom w Chechle musiał zawiesić stacjonarne prowadzenie zajęć. Aby nie poddać się przytłaczającej atmosferze i uniknąć całkowitej izolacji, zrodził się odważny plan prowadzenia zajęć w sposób zdalny za pomocą …… tabletów. Zakup urządzeń był możliwy dzięki niewykorzystanym środkom finansowym w ramach realizowanego projektu „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu SENIOR+”. To jednak był dopiero zalążek pomysłu. Z każdej strony pojawiały się pytania i wątpliwości, czy seniorzy, w tym przypadku osoby powyżej 60 roku życia, poradzą sobie z tak nową technologią. Taka umiejętność właściwa jest przecież osobom młodym, nikt tego nie kwestionuje, ale seniorzy …?

I tu totalne zaskoczenie. Zaskoczenie, które szybko przerodziło się w uznanie, wręcz podziw dla „naszych Seniorów”. Okazało się, że przy niewielkim wsparciu bez trudu radzili sobie z obsługą urządzenia. Oczywiście, nie od razu i nie wszyscy. Dlatego nieocenioną pomocą okazało się zaangażowanie najbliższej rodziny – dzieci, wnuków. Sami Seniorzy natomiast, jak tylko pokonali lęk przed tym, aby nie zepsuć tabletu, pozbyli się również obaw i sceptycyzmu. W ich miejsce pojawiła się ciekawość, chęć kontaktu i rozmowy z innymi uczestnikami dziennego domu, chęć efektywnego zagospodarowania czasu wolnego, którego nadmiar ze względu na obostrzenia spowodowane sytuacją epidemiologiczną, zdajemy się odczuwać.

W realizację pomysłu zaangażowali się prawie wszyscy. Rodzina, pracownicy z Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach, opiekunki dziennego domu w Chechle, specjaliści prowadzący zajęcia, ale przede wszystkim Wy Seniorzy – uczestnicy naszego projektu. To dzięki Wam, Waszej odwadze i nieszablonowemu myśleniu, nasz pomysł nie zakończył się porażką. Za to Wam dziękujemy! Wam i Waszym najbliższym. Daliście nam dużo energii do tego, by starać się bardziej. Zakwestionowaliście funkcjonujący w naszym społeczeństwie stereotyp, że świat należy do młodych. Udowodniliście, że świat należy do odważnych, wiek nie ma tu większego znaczenia. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem Waszej postawy, zaangażowania i umiejętności.

A oto jak wyglądają prowadzone zajęcia – kilka „dowodów” na poparcie naszych słów:

Skip to content