Funkcjonowanie Domu Seniora+

wstecz

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług psychologicznych

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług psychologicznych ZAPYTANIE OFERTOWE Nr ISUP.260.9.2021 na świadczenie usług psychologicznych w projekcie „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR z Europejskiego Funduszu Społecznego I. ZAMAWIAJĄCY […]

Jesteśmy z Wami niebieskimi motylami!

Od kiedy w maju uczestnicy projektu „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ ” realizowanego przez Gminę Klucze – Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach w ramach Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 otrzymali możliwość powrotu do placówki, nie brakuje pomysłów i inspiracji na ciekawy sposób spędzania […]

Co nowego w Dziennym Domu SENIOR+ „Pustynna Oaza” w Chechle?

W styczniu b.r. udało się zakończyć prace związane z montażem windy w budynku Dziennego Domu SENIOR+ „Pustynna Oaza” w Chechle. Winda umożliwi wszystkim uczestnikom dziennego domu swobodne korzystanie z jego pomieszczeń, bezproblemowe przedostanie się na piętro budynku. Na uczestników czeka jeszcze jedna niespodzianka – odświeżone ściany i doposażone sale wypoczynku i rehabilitacji. Wszystkie prace i […]

Pożegnania nadszedł czas . . .

W słoneczny i niezwykle ciepły wrześniowy dzień, uczestnicy Dziennego Domu SENIOR+ „Pustynna Oaza” w Chechle wraz z personelem, dyrektorem i pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach, pożegnali lato. Impreza odbyła się na świeżym powietrzu. Pomimo pewnych ograniczeń, w postaci maseczek na twarzach, każdy mógł posmakować pysznych pieczonych ziemniaków, żurku i smakołyków, przygotowanych przez Spółdzielnię Socjalną […]

Pierwsze zajęcia

W Dziennym Domu SENIOR+ „Pustynna Oaza” w Chechle rozpoczęły się pierwsze zajęcia z uczestnikami projektu Z początkiem lipca Seniorzy zrekrutowani do projektu „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu SENIOR+” rozpoczęli zajęcia z kadrą specjalistów: pracownikami socjalnymi, psychologiem, fizjoterapeutą i instruktorem terapii zajęciowej. W dziennym domu utworzono 25 miejsc świadczenia usług społecznych. Nad Seniorami czuwają zatrudnione w ramach […]

Dzienny Dom SENIOR+ „Pustynna Oaza” w Chechle

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Klucze do udziału w zajęciach Dziennego Domu SENIOR+ „Pustynna Oaza” w Chechle. Dzienny dom oferuje wsparcie seniorom z terenu Gminy Klucze – osobom niesamodzielnym, powyżej 60 roku życia, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania […]

Skip to content