Funkcjonowanie Domu Seniora+ wstecz

Co nowego w Dziennym Domu SENIOR+ „Pustynna Oaza” w Chechle?

15 lutego 2021

W styczniu b.r. udało się zakończyć prace związane z montażem windy w budynku Dziennego Domu SENIOR+ „Pustynna Oaza” w Chechle. Winda umożliwi wszystkim uczestnikom dziennego domu swobodne korzystanie z jego pomieszczeń, bezproblemowe przedostanie się na piętro budynku. Na uczestników czeka jeszcze jedna niespodzianka – odświeżone ściany i doposażone sale wypoczynku i rehabilitacji.

Wszystkie prace i zakupy zostały sfinansowane ze środków projektu „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu SENIOR+” realizowanego przez Gminę Klucze – Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Z niecierpliwością czekamy na powrót Seniorów do dziennego domu. Bo to przecież z myślą o nich i dla nich dokonują się wszystkie zmiany.

Skip to content