Otwórz oczy, nie daj się przemocy! wstecz

Spotkanie z uczniami w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bydlinie

07 kwietnia 2023

W dniu 04.04.2023 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bydlinie, odbyło się 14 z 28 zaplanowanych spotkań z mieszkańcami Gminy Klucze w ramach realizacji projektu „Otwórz oczy, nie daj się przemocy!”.

Projekt skierowany jest do rodzin/osób z terenu Gminy Klucze, doznających przemocy lub zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie osób starszych (65+) oraz osób z niepełnosprawnością (dorosłych oraz dzieci) oraz ich opiekunów.

Celem spotkania było poinformowanie mieszkańców Gminy Klucze o:

  • realizacji nowego projektu „Otwórz oczy, nie daj się przemocy!”
  • zaplanowanych formach wsparcia dla uczestników projektu w sytuacjach kryzysowych i korzyściach jakie mogą uzyskać z uczestnictwa w projekcie,
  • zjawisku przemocy oraz radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych.

Uczestnikami spotkania byli uczniowie oraz grono pedagogiczne i dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bydlinie. Spotkanie rozpoczęło się autorskim przedstawieniem „Jesteśmy wśród Was”, w wykonaniu uczestników i instruktorów Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lgocie Wolbromskiej pod kierownictwem Pana Sebastiana Sierki. Scenka ukazuje problem współczesnego świata: brak empatii, tolerancji oraz przemoc. Ciągła gonitwa za dobrem materialnym pozbawia ludzi wartości ponadczasowych, jakimi są szacunek dla drugiego człowieka, jego akceptacja i godność. Przedstawienia miało na celu wzbudzenie refleksji i zastanowienie się nad kolejnością życiowych wartości.

Następnie Pani psycholog Sylwia Barczyk oraz Pani Anna Walotek – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej przedstawiła uczestnikom spotkania prezentacje dotyczącą empatii i jej braku co w konsekwencji może prowadzić do agresji i przemocy. Z uczniami został również podjęty temat reagowania na zachowania agresywne oraz przemoc a w razie potrzeby konieczność jej zgłaszania.

Uczniowie wykazali się bardzo dużą wiedzą dotyczącą podejmowanych tematów. Chętnie i aktywnie podejmowali dyskusję na tematy związane z naszą prelekcją.

Okres projektu: 01.2023-31.12.2023 r.

Spotkanie zorganizowali i prowadzili pracownicy Centrum Usług Społecznych w Kluczach:

Iwona Kocjan – p.o. Dyrektora CUS/Organizator Usług Społecznych

Jarosław Rak – Organizator Społeczności Lokalnej

Sylwia Barczyk – Psycholog

Anna Walotek – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej

Projekt „Otwórz oczy, nie daj się przemocy!” realizowany w ramach Programu „Sprawiedliwość”, finansowany ze środków funduszy norweskich i środków krajowych.

Skip to content