Aktualności wstecz

Spotkanie w Przedszkolu im. Jasia i Małgosi w Kluczach

11 kwietnia 2023

W dniu 06.04.2023 r. w Przedszkolu im. Jasia i Małgosi w Kluczach, odbyło się 15 z 28 zaplanowanych spotkań z mieszkańcami Gminy Klucze w ramach realizacji projektu „Otwórz oczy, nie daj się przemocy!”.

Projekt skierowany jest do rodzin/osób z terenu Gminy Klucze, doznających przemocy lub zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie osób starszych (65+) oraz osób z niepełnosprawnością (dorosłych oraz dzieci) oraz ich opiekunów.

Celem spotkania było poinformowanie mieszkańców Gminy Klucze o:

✓ realizacji nowego projektu „Otwórz oczy, nie daj się przemocy!”

✓ zaplanowanych formach wsparcia dla uczestników projektu w sytuacjach kryzysowych i korzyściach jakie mogą uzyskać z uczestnictwa w projekcie,

✓ zjawisku przemocy oraz radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych.

Uczestnikami spotkania były dzieci oraz grono pedagogiczne i dyrekcja Przedszkola w Kluczach.

Tematem przewodnim były emocje, które towarzyszą nam na co dzień. Dzieci bawiły się wspólnie podczas zabaw ruchowych i rozmawiały na temat swoich emocji oraz towarzyszących im agresji i przemocy.

Spotkanie zakończyliśmy wspólnym obejrzeniem bajki związanej z tematem spotkania. Dzieciom rozdano gadżety związane z realizowanym projektem.

Okres projektu: 01.2023-31.12.2023 r.

Spotkanie zorganizowali i prowadzili pracownicy Centrum Usług Społecznych w Kluczach:

Iwona Kocjan – p.o. Dyrektora CUS/Organizator Usług Społecznych

Jarosław Rak – Organizator Społeczności Lokalnej

Sylwia Barczyk – Psycholog

Anna Walotek – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej

Projekt „Otwórz oczy, nie daj się przemocy!” realizowany w ramach Programu „Sprawiedliwość”, finansowany ze środków funduszy norweskich i środków krajowych.

Skip to content