Otwórz oczy, nie daj się przemocy! wstecz

Spotkanie w ramach projektu „Otwórz oczy, nie daj się przemocy!”

02 lutego 2023

31 stycznia 2023 r. w Dziennym Domu SENIOR+ „Pustynna Oaza” w Chechle, odbyło się kolejne spotkanie w ramach realizacji projektu „Otwórz oczy, nie daj się przemocy!”. Okres projektu: 01.2023-31.12.2023 r.

Projekt skierowany jest do rodzin/osób z terenu Gminy Klucze, doznających przemocy lub zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie osób starszych (65+) oraz osób z niepełnosprawnością (dorosłych oraz dzieci) oraz ich opiekunów.

Celem spotkania było poinformowanie mieszkańców Gminy Klucze o:

  • realizacji nowego projektu „Otwórz oczy, nie daj się przemocy!”
  • zaplanowanych formach wsparcia dla uczestników projektu w sytuacjach kryzysowych i korzyściach jakie mogą uzyskać z uczestnictwa w projekcie,
  • zwiększenie świadomości nt. zjawiska przemocy.

Spotkanie zorganizowali i prowadzili pracownicy Centrum Usług Społecznych w Kluczach:

Iwona Kocjan – p.o. Dyrektora CUS/Organizator Usług Społecznych ,

Jarosław Rak – Organizator Społeczności Lokalnej,

Sylwia Barczyk – Psycholog,

Anna Murdzek – Koordynator Indywidualnych Planów Usług Społecznych,

Urszula Dudzik – Specjalista pracy socjalnej.

Skip to content