CUS w Gminie Klucze wstecz

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych – Terapia krótkoterminowa

28 kwietnia 2022

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Klucze”

Nr umowy: POWR.02.08.00-00-0082/20-00

Nazwa Beneficjenta: Gmina Klucze

Okres realizacji projektu: rozpoczęcie 1 maj 2021 r., zakończenie 30 września 2023 r.

L.p.Rodzaj zajęć                                (forma wsparciaw ramach projektu
z wyszczególnieniemzajęć grupowychi/lub indywidualnych)
Prowadzący Termin realizacjiTermin zakończenia danej formy wsparciaMiejsce realizacji danej formy wsparcia w ramach projektu                     (adres, nr sali)
datagodziny (od-do)częstotliwość
1Terapia krótkoterminowa Sebastian Kołodziej09.05.202215.00 – 20.00 poniedziałki15.12.2022     Klucze, ul. Rabsztyńska 3
2Terapia krótkoterminowa Anna Janiec-Świerczek10.05.202215.00 – 20.00 wtorki15.12.2022     Klucze, ul. Rabsztyńska 3
3Terapia krótkoterminowa Daria Podsiadło11.05.202213.00 – 18.00 środy15.12.2022     Klucze, ul. Rabsztyńska 3
4Terapia krótkoterminowa Andrzej Sarad12.05.202211.00 – 16.00 czwartki15.12.2022     Klucze, ul. Rabsztyńska 3
5Terapia krótkoterminowa Paweł Baran13.05.202213.00 – 18.00 piątki15.12.2022     Klucze, ul. Rabsztyńska 3
6Terapia krótkoterminowa Sebastian Kołodziej16.05.202215.00 – 20.00 poniedziałki15.12.2022     Klucze, ul. Rabsztyńska 3
7Terapia krótkoterminowa Anna Janiec-Świerczek17.05.202215.00 – 20.00 wtorki15.12.2022     Klucze, ul. Rabsztyńska 3
8Terapia krótkoterminowa Daria Podsiadło18.05.202213.00 – 18.00 środy15.12.2022     Klucze, ul. Rabsztyńska 3
9Terapia krótkoterminowa Andrzej Sarad19.05.202212.00 – 18.00 czwartki15.12.2022     Klucze, ul. Rabsztyńska 3
10Terapia krótkoterminowa Paweł Baran20.05.202213.00 – 18.00 piątki15.12.2022     Klucze, ul. Rabsztyńska 3
11Terapia krótkoterminowa Sebastian Kołodziej23.05.202215.00 – 20.00 poniedziałki15.12.2022     Klucze, ul. Rabsztyńska 3
12Terapia krótkoterminowa Anna Janiec-Świerczek24.05.202215.00 – 20.00 wtorki15.12.2022     Klucze, ul. Rabsztyńska 3
13Terapia krótkoterminowa Daria Podsiadło25.05.202213.00 – 18.00 środy15.12.2022     Klucze, ul. Rabsztyńska 3
14Terapia krótkoterminowa Andrzej Sarad26.05.202212.00 – 17.00 czwartki15.12.2022     Klucze, ul. Rabsztyńska 3
15Terapia krótkoterminowa Paweł Baran27.05.202213.00 – 18.00 piątki15.12.2022     Klucze, ul. Rabsztyńska 3
16Terapia krótkoterminowa Sebastian Kołodziej30.05.202215.00 – 20.00 poniedziałki15.12.2022     Klucze, ul. Rabsztyńska 3
17Terapia krótkoterminowa Anna Janiec-Świerczek31.05.202215.00 – 20.00 wtorki15.12.2022     Klucze, ul. Rabsztyńska 3
Skip to content