CUS w Gminie Klucze wstecz

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu pn. „WARSZATY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNE DZIECI I RODZICÓW Z GMINY KLUCZE”

28 kwietnia 2022
Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu pn. „WARSZATY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNE DZIECI I RODZICÓW Z GMINY KLUCZE”

Nr umowy: CRU.173.2022, z dnia 13.04.2022

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze

Okres realizacji projektu: rozpoczęcie 15 kwietnia 2022 r., zakończenie 15 grudzień 2022 r.

L.p.Rodzaj zajęć                                (forma wsparciaw ramach projektu
z wyszczególnieniemzajęć grupowychi/lub indywidualnych)
Prowadzący Termin realizacjiTermin zakończenia danej formy wsparciaMiejsce realizacji danej formy wsparcia w ramach projektu                     (adres, nr sali)
datagodziny (od-do)częstotliwość
1Warsztaty z rodzicamiAnna Janiec – Świerczek(2h)30.05.2022 16:00-19:003h15.12.2022Szkoła Podstawowa w Bydlinie
2Kamila Przybylska(1h)

Skip to content