CUS w Gminie Klucze wstecz

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych – Psychoedukacja indywidulana i grupowa

25 kwietnia 2022
Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych
w ramach projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Klucze”

Nr umowy: POWR.02.08.00-00-0082/20-00

Nazwa Beneficjenta: Gmina Klucze

Okres realizacji projektu: rozpoczęcie 1 maj 2021 r., zakończenie 30 wrzesień 2023 r.

L.p.Rodzaj zajęć
(forma wsparciaw ramach projektu
z wyszczególnieniemzajęć grupowychi/lub indywidualnych)
Prowadzący Termin realizacjiTermin zakończenia danej formy wsparciaMiejsce realizacji danej formy
 wsparcia w ramach projektu
(adres, nr sali)
datagodziny (od-do)częstotliwość
1Psychoedukacja indywidualnaAdam Gżyl11.05.202210.00-12.001 raz w tygodniu 2 godz. 31.12.2022Centrum Usług Społecznych w Kluczach,
ul Zawierciańska 16, 32-310 Klucze, sala nr 7
2Psychoedukacja indywidualnaAdam Gżyl26.05.202215.30-17.301 raz w tygodniu 2 godz. 31.12.2022Centrum Usług Społecznych w Kluczach,
ul Zawierciańska 16, 32-310 Klucze, sala nr 7
3Psychoedukacja  grupowaAdam Gżyl05.05.202215.30-17.301 raz w tygodniu 2 godz. 31.12.2022Centrum Usług Społecznych w Kluczach,
ul Zawierciańska 16, 32-310 Klucze, sala nr 7
4Psychoedukacja  indywidulana i grupowaAdam Gżyl19.05.202215.30-17.301 raz w tygodniu 2 godz. 31.12.2022Centrum Usług Społecznych w Kluczach,
ul Zawierciańska 16, 32-310 Klucze, sala nr 7
Skip to content