CUS w Gminie Klucze wstecz

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych – Psychoedukacja indywidulana i grupowa

25 marca 2022
Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu
pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Klucze”

Nr umowy: POWR.02.08.00-00-0082/20-00

Nazwa Beneficjenta: Gmina Klucze

Okres realizacji projektu: rozpoczęcie 1 maj 2021 r., zakończenie 30 wrzesień 2023 r.

L.p.Rodzaj zajęć (forma wsparciaw ramach projektu
z wyszczególnieniemzajęć grupowychi/lub indywidualnych)
Prowadzący Termin realizacjiTermin zakończenia danej formy wsparciaMiejsce realizacji danej formy
wsparcia w ramach projektu
 (adres, nr sali)
datagodziny (od-do)częstotliwość
1Psychoedukacja indywidualnaAdam Gżyl14.04.202215.30-17.301 raz w tygodniu 2 godz.31.12.2022Centrum Usług Społecznych w Kluczach,
ul Zawierciańska 16, 32-310 Klucze, sala nr 7
2Psychoedukacja indywidualnaAdam Gżyl28.04.202215.30-17.301 raz w tygodniu 2 godz31.12.2022Centrum Usług Społecznych w Kluczach,
ul Zawierciańska 16, 32-310 Klucze, sala nr 7
3Psychoedukacja  grupowaAdam Gżyl07.04.202215.30-17.301 raz w tygodniu 2 godz31.12.2022Centrum Usług Społecznych w Kluczach,
 ul Zawierciańska 16, 32-310 Klucze, sala nr 7
4Psychoedukacja  grupowaAdam Gżyl21.04.202215.30-17.301 raz w tygodniu 2 godz31.12.2022Centrum Usług Społecznych w Kluczach,
 ul Zawierciańska 16, 32-310 Klucze, sala nr 7
Skip to content