Aktualności wstecz

SOCJOTERAPIA GRUPOWA W TERENIE

17 marca 2024

Centrum Usług Społecznych w Kluczach od ponad roku realizuje wyjątkowy projekt pn. „Otwórz oczy, nie daj się przemocy!”, który jest skierowany do osób starszych (65+), osób z niepełnosprawnością – zarówno dorosłych, jak i dzieci – oraz ich opiekunów, doznających przemocy lub zagrożonych zjawiskiem przemocy domowej na terenie Gminy Klucze. W ramach tego projektu uczestnicy mogą liczyć na różnego rodzaju formy wsparcia, nie tylko w formie standardowej psychoterapii czy socjoterapii – niejednokrotnie są to również innowacyjne rozwiązania umożliwiające otwarcie się na nowe doznania i pozwalające na wgląd uczestników we własne uczucia.

Niezwykle skutecznym narzędziem w odkrywaniu i leczeniu traumy jest wykorzystanie sztuki jako formy terapii. Sam Arystoteles uważał, że teatr pozwala na wyrażenie uczuć, które doprowadza aktorów i widzów przedstawienia do stanu uwolnienia i oczyszczenia, co jest niezwykle istotne, jeśli chodzi o terapeutyczny wymiar tego stanu ludzkiej psychiki. Tak więc sztuka jest nie tylko pięknym wyrażeniem naszych emocji, ale także potężnym narzędziem w procesie leczenia traumy.

Biorąc to pod uwagę pracownicy Centrum Usług Społecznych w Kluczach zorganizowali 16 marca wyjazd na spektakl „Gniew”, który jest pierwszą teatralną adaptacją trylogii Zygmunta Miłoszewskiego. Uczestnicy projektu zobaczyli nie tylko dobry kryminał, z wciągającą intrygą, ale przede wszystkim poznali historię poruszającą trudny temat przemocy domowej. Miłoszewski zwraca bowiem uwagę na toksyczne, patriarchalne wzorce, na problem dziedziczenia przemocy i z wnikliwością reportera przedstawia różne jej wymiary i skutki społeczne: znęcanie fizyczne i psychiczne, samooskarżanie się ofiar, znieczulicę świadków i obojętność przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości.

Jesteśmy przekonani, że spektakl ten na długo pozostanie w pamięci uczestników, szczególnie że Centrum Usług Społecznych w Kluczach w trakcie całego wyjazdu zapewniło uczestnikom wsparcie ze strony specjalisty socjoterapeuty.

Jednocześnie chcielibyśmy zaprosić wszystkich mieszkańców Gminy Klucze na Konferencję podsumowującą realizację projektu „Otwórz oczy, nie daj się przemocy!”, która odbędzie się już 20 marca o godzinie 11:00 w Domu Kultury PAPIERNIK w Kluczach. Temat przemocy nie jest łatwy, ale warto go poruszać, żeby jak najwięcej osób było świadomych konsekwencji jakie za sobą ona niesie.

Skip to content