Aktualności wstecz

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE Z PRZEDSTAWICIELAMI BENEFICJENTÓW PROJEKTÓW KONKURSOWYCH W RAMACH FUNDUSZU MAŁYCH GRANTÓW

16 marca 2024

W dniach 14-15 marca 2024 r. w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Popowie odbyło się dwudniowe spotkanie podsumowujące z przedstawicielami beneficjentów projektów konkursowych w ramach Funduszu Małych Grantów, którzy wdrażali zintegrowany model profilaktyki przemocy domowej oraz wdrażali system wsparcia dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.

Centrum Usług Społecznych w Kluczach było reprezentowane przez Panią Dyrektor Iwonę Kocjan, która omówiła realizowany przez nas projekt „Otwórz oczy, nie daj się przemocy!”.

Spotkanie to było okazją do przedstawienia dotychczasowych osiągnięć, kompleksowego omówienia najważniejszych problemów w realizacji projektów, sposobów radzenia sobie z nimi oraz wymianę zdobytych doświadczeń pomiędzy uczestnikami.

Serdecznie dziękujemy Departamentowi Strategii i Funduszy Europejskich za zaproszenie i możliwość zapoznania się z rozwiązaniami proponowanymi przez inne Gminy. Na pewno postaramy się jak najlepiej wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.

Skip to content