Aktualności wstecz

Czas na aktywizację (II)

05 lutego 2024

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu informuje o przystąpieniu do realizacji projektu niekonkurencyjnego pod nazwą „Czas na aktywizację (II)”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027″, w ramach Działania 6.1 Aktywizacja Zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy.
Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa, w tym podnoszenie kwalifikacji i kompetencji niezbędnych na rynku pracy, osób pozostających bez pracy w powiecie olkuskim.

Okres realizacji projektu: 01.01.2024 r. – 30.06.2025 r.

Szczegółowe informacje nt. projektu i form aktywizacji zawodowej można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu oraz na stronie internetowej: www.olkusz.praca.gov.pl.

Skip to content