CUS w Gminie Klucze wstecz

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych – marzec2023

28 lutego 2023

 Harmonogram realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Klucze”

Nr umowy: POWR.02.08.00-00-0082/20-00

Nazwa Beneficjenta: Gmina Klucze

Okres realizacji projektu: rozpoczęcie 1 maj 2021 r., zakończenie 30 wrzesień 2023 r.

L.p.Rodzajzajęć (formawsparcia  w ramachprojektu zwyszczególnieniem zajęć grupowych i/lubindywidualnych)ProwadzącyTerminrealizacjiTerminzakończeniadanejformywsparciaMiejscerealizacjidanej formywsparciaw ramachprojektu(adres, nr sali)
datagodziny(od-do)Ilośćgodzinczęstotliwość 
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwoBogucinDuży JustynaŚwierczek01.03.202316:00-17:001h  Razwtygodniu Czerwiec2023ŚwietlicaprzyremizieOSPBogucinDuży
 Rehabilitacjawmiejscuzamieszkania JustynaHadyk01.03.202316:10-18:101h środaCzerwiec2023Miejscezamieszkaniauczestnikaprojektu
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwoKolbarkJustynaŚwierczek01.03.202317:15-18:151h  RazwtygodniuCzerwiec2023ŚwietlicaGOK
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwoGolczowiceJustynaŚwierczek02.03.202316:30-17:301h RazwtygodniuCzerwiec2023Świetlicawiejska,ul.Wesoła17
 MentorGabrielaGuzik02.03.202316:00-17:001hczwartekCzerwiec2023Chechło,ul.Hutnicza26
 MentorGabrielaGuzik02.03.202317:00-18:001hczwartekCzerwiec2023Chechło,ul.Hutnicza26
 MentorGabrielaGuzik02.03.202318:00-19:001hczwartekCzerwiec2023Chechło,ul.Hutnicza26
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwoKluczeJustynaŚwierczek02.03.202318:00-19:001h RazwtygodniuCzerwiec2023SalkaprzySPwKluczach
 Rehabilitacjawmiejscuzamieszkania JustynaHadyk02.03.202317:30-18:301h czwartekCzerwiec2023Miejscezamieszkaniauczestnikaprojektu
 Rehabilitacjawmiejscuzamieszkania JustynaHadyk02.03.202318:40-19:401h czwartekCzerwiec2023Miejscezamieszkaniauczestnikaprojektu
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwoZalesieGolczowskieMagdalenaStyranko02.03.202319:00-20:001h RazwtygodniuCzerwiec2023Świetlicawiejska
 MentorGabrielaGuzik03.03.202316:00-17:001hpiątekCzerwiec2023Chechło,ul.Hutnicza26
 MentorGabrielaGuzik03.03.202317:00-18:001hpiątekCzerwiec2023Chechło,ul.Hutnicza26
 MentorGabrielaGuzik03.03.202318:00-19:001hpiątekCzerwiec2023Chechło,ul.Hutnicza26
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwoKwaśniówDolny JustynaŚwierczek03.03.202316:00-17:001h RazwtygodniuCzerwiec2023RemizaOSP
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwoCieślin JustynaŚwierczek03.03.202317:30-18:301h RazwtygodniuCzerwiec2023DomLudowywCieślinie
 Rehabilitacjawmiejscuzamieszkania JustynaHadyk06.03.202316:10-18:101h poniedziałekCzerwiec2023Miejscezamieszkaniauczestnikaprojektu
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwoRodakiJustynaŚwierczek06.03.202317:00-18:001h RazwtygodniuCzerwiec2023ŚwietlicaprzyremizieOSP,ul.Strażacka7
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwoRyczówekJustynaŚwierczek06.03.202318:00-19:001h RazwtygodniuCzerwiec2023OSP,ul.Dolna4
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwoKwaśniówGórny MagdalenaStyranko06.03.202316:00-17:001h RazwtygodniuCzerwiec2023Świetlicagminna,ul.Długa52
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwoBydlin MagdalenaStyranko06.03.202317:15-18:151h RazwtygodniuCzerwiec2023PawilonSportowyul,Legionów43
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwoChechło JustynaŚwierczek07.03.202315:00-16:001h RazwtygodniuCzerwiec2023OSPChechło
 Rehabilitacjawmiejscuzamieszkania JustynaHadyk07.03.202316:10-18:101h wtorekCzerwiec2023Miejscezamieszkaniauczestnikaprojektu
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwoKrzywopłoty JustynaŚwierczek07.03.202316:45-17:451h RazwtygodniuCzerwiec2023DomLudowy,ul.Partyzantów
 Rehabilitacjawmiejscuzamieszkania JustynaHadyk08.03.202316:10-17:101h środaCzerwiec2023Miejscezamieszkaniauczestnikaprojektu
 Rehabilitacjawmiejscuzamieszkania JustynaHadyk08.03.202317:15-18:151h środaCzerwiec2023Miejscezamieszkaniauczestnikaprojektu
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwoBogucinDuży JustynaŚwierczek08.03.202316:00-17:001h  Razwtygodniu Czerwiec2023ŚwietlicaprzyremizieOSPBogucinDuży
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwoKolbarkJustynaŚwierczek08.03.202317:15-18:151h  RazwtygodniuCzerwiec2023ŚwietlicaGOK
 Rehabilitacjawmiejscuzamieszkania JustynaHadyk09.03.202316:10-18:101h czwartekCzerwiec2023Miejscezamieszkaniauczestnikaprojektu
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwoGolczowiceJustynaŚwierczek09.03.202316:30-17:301h RazwtygodniuCzerwiec2023Świetlicawiejska,ul.Wesoła17
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwoKluczeJustynaŚwierczek09.03.202318:00-19:001h RazwtygodniuCzerwiec2023SalkaprzySPwKluczach
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwoZalesieGolczowskieMagdalenaStyranko09.03.202319:00-20:001h RazwtygodniuCzerwiec2023Świetlicawiejska
 MentorGabrielaGuzik10.03.202316:00-17:001hpiątekCzerwiec2023Chechło,ul.Hutnicza26
 MentorGabrielaGuzik10.03.202317:00-18:001hpiątekCzerwiec2023Chechło,ul.Hutnicza26
 MentorGabrielaGuzik10.03.202318:00-19:001hpiątekCzerwiec2023Chechło,ul.Hutnicza26
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwoKwaśniówDolnyJustynaŚwierczek10.03.202316:00-17:001h RazwtygodniuCzerwiec2023RemizaOSP
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwoCieślinJustynaŚwierczek10.03.202317:3018:301h RazwtygodniuCzerwiec2023DomLudowywCieślinie
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwoJaroszowiecMagdalenaStyranko10.03.202317:3018:301h RazwtygodniuCzerwiec2023DomKulturywJaroszowcu
 MentorGabrielaGuzik13.03.202316:00-17:001hponiedziałekCzerwiec2023Chechło,ul.Hutnicza26
 MentorGabrielaGuzik13.03.202317:00-18:001hponiedziałekCzerwiec2023Chechło,ul.Hutnicza26
 MentorGabrielaGuzik13.03.202318:00-19:001hponiedziałekCzerwiec2023Chechło,ul.Hutnicza26
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwoRodakiJustynaŚwierczek13.03.202317:00-18:001h RazwtygodniuCzerwiec2023ŚwietlicaprzyremizieOSP,ul.Strażacka7
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwoRyczówekJustynaŚwierczek13.03.202318:00-19:001h RazwtygodniuCzerwiec2023OSP,ul.Dolna4
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwoKwaśniówGórny MagdalenaStyranko13.03.202316:00-17:001h RazwtygodniuCzerwiec2023Świetlicagminna,ul.Długa52
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwoBydlin MagdalenaStyranko13.03.202317:15-18:151h RazwtygodniuCzerwiec2023PawilonSportowyul,Legionów43
 Rehabilitacjawmiejscuzamieszkania JustynaHadyk14.03.202316:10-18:101h  Czerwiec2023Miejscezamieszkaniauczestnikaprojektu
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwoChechło JustynaŚwierczek14.03.202315:00-16:001h RazwtygodniuCzerwiec2023OSPChechło
  RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwoKrzywopłoty JustynaŚwierczek14.03.202316:45-17:451h RazwtygodniuCzerwiec2023DomLudowy,ul.Partyzantów
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwoBogucinDuży JustynaŚwierczek15.03.202316:00-17:001h RazwtygodniuCzerwiec2023RemizaprzyOSP
 Rehabilitacjawmiejscuzamieszkania JustynaHadyk15.03.202316:10-17:101h środaCzerwiec2023Miejscezamieszkaniauczestnikaprojektu
 Rehabilitacjawmiejscuzamieszkania JustynaHadyk15.03.202317:20-18:201h środaCzerwiec2023Miejscezamieszkaniauczestnikaprojektu
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwoKolbarkJustynaŚwierczek15.03.202317:15-18:151h  RazwtygodniuCzerwiec2023ŚwietlicaGOK
 Rehabilitacjawmiejscuzamieszkania JustynaHadyk15.03.202316:10-17:101h środaCzerwiec2023Miejscezamieszkaniauczestnikaprojektu
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwoGolczowiceJustynaŚwierczek16.03.202316:30-18:101h RazwtygodniuCzerwiec2023Świetlicawiejska,ul.Wesoła17
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwoKluczeJustynaŚwierczek16.03.202318:00-19:001h RazwtygodniuCzerwiec2023SalkaprzySPwKluczach
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwoZalesieGolczowskieMagdalenaStyranko16.03.202319:00-20:001h RazwtygodniuCzerwiec2023Świetlicawiejska
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwoKwaśniówDolnyJustynaŚwierczek17.03.202316:00-17:001h RazwtygodniuCzerwiec2023RemizaOSP
 Rehabilitacjawmiejscuzamieszkania JustynaHadyk17.03.202316:10-17:101h piątekCzerwiec2023Miejscezamieszkaniauczestnikaprojektu
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwoCieślinJustynaŚwierczek17.03.202317:3018:301h RazwtygodniuCzerwiec2023DomLudowywCieślinie
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwoJaroszowiecMagdalenaStyranko17.03.202317:3018:301h RazwtygodniuCzerwiec2023DomKulturywJaroszowcu
 Rehabilitacjawmiejscuzamieszkania JustynaHadyk20.03.202316:10-18:101h poniedziałekCzerwiec2023Miejscezamieszkaniauczestnikaprojektu
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwoRodakiJustynaŚwierczek20.03.202317:00-18:001h RazwtygodniuCzerwiec2023ŚwietlicaprzyremizieOSP,ul.Strażacka7
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwoRyczówekJustynaŚwierczek20.03.202318:00-19:001h RazwtygodniuCzerwiec2023OSP,ul.Dolna4
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwoKwaśniówGórny MagdalenaStyranko20.03.202316:00-17:001h RazwtygodniuCzerwiec2023Świetlicagminna,ul.Długa52
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwoBydlin MagdalenaStyranko20.03.202317:15-18:151h RazwtygodniuCzerwiec2023PawilonSportowyul,Legionów43
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwoJaroszowiecMagdalenaStyranko20.03.202318:30-19:301h RazwtygodniuCzerwiec2023DomKulturywJaroszowcu,ul.Leśna1
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwoChechło JustynaŚwierczek21.03.202315:00-16:001h RazwtygodniuCzerwiec2023OSPChechło
 Rehabilitacjawmiejscuzamieszkania JustynaHadyk21.03.202316:10-17:101h wtorekCzerwiec2023Miejscezamieszkaniauczestnikaprojektu
 Rehabilitacjawmiejscuzamieszkania JustynaHadyk21.03.202317:15-18:151h wtorekCzerwiec2023Miejscezamieszkaniauczestnikaprojektu
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwoKrzywopłoty JustynaŚwierczek21.03.202316:45-17:451h RazwtygodniuCzerwiec2023DomLudowy,ul.Partyzantów
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwoBogucinDuży JustynaŚwierczek22.03.202316:00-17:001h RazwtygodniuCzerwiec2023RemizaprzyOSP
 Rehabilitacjawmiejscuzamieszkania JustynaHadyk22.03.202316:10-18:101h środaCzerwiec2023Miejscezamieszkaniauczestnikaprojektu
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwoKolbarkJustynaŚwierczek22.03.202317:15-18:151h  RazwtygodniuCzerwiec2023ŚwietlicaGOK
 Rehabilitacjawmiejscuzamieszkania JustynaHadyk23.03.202316:10-17:101h czwartekCzerwiec2023Miejscezamieszkaniauczestnikaprojektu
 Rehabilitacjawmiejscuzamieszkania JustynaHadyk23.03.202317:20-18:201h czwartekCzerwiec2023Miejscezamieszkaniauczestnikaprojektu
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwoGolczowiceJustynaŚwierczek23.03.202316:30-17:301h RazwtygodniuCzerwiec2023Świetlicawiejska,ul.Wesoła17
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwoKluczeJustynaŚwierczek23.03.202318:00-19:001h RazwtygodniuCzerwiec2023SalkaprzySPwKluczach
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwoZalesieGolczowskieMagdalenaStyranko23.03.202319:00-20:001h RazwtygodniuCzerwiec2023Świetlicawiejska
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwoKwaśniówDolnyJustynaŚwierczek24.03.202316:00-17:001h RazwtygodniuCzerwiec2023RemizaOSP
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwoCieślinJustynaŚwierczek24.03.202317:3018:301h RazwtygodniuCzerwiec2023DomLudowywCieślinie
 Rehabilitacjawmiejscuzamieszkania JustynaHadyk27.03.202316:10-17:101h poniedziałekCzerwiec2023Miejscezamieszkaniauczestnikaprojektu
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwoRodakiJustynaŚwierczek27.03.202317:00-18:001h RazwtygodniuCzerwiec2023ŚwietlicaprzyremizieOSP,ul.Strażacka7
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwoRyczówekJustynaŚwierczek27.03.202318:00-19:001h RazwtygodniuCzerwiec2023OSP,ul.Dolna4
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwoKwaśniówGórny MagdalenaStyranko27.03.202316:00-17:001h RazwtygodniuCzerwiec2023Świetlicagminna,ul.Długa52
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwoBydlin MagdalenaStyranko27.03.202317:15-18:151h RazwtygodniuCzerwiec2023PawilonSportowyul,Legionów43
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwoChechło JustynaŚwierczek28.03.202315:00-16:001h RazwtygodniuCzerwiec2023OSPChechło
 Rehabilitacjawmiejscuzamieszkania JustynaHadyk28.03.202316:10-17:101h wtorekCzerwiec2023Miejscezamieszkaniauczestnikaprojektu
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwoKrzywopłoty JustynaŚwierczek28.03.202316:45-17:451h RazwtygodniuCzerwiec2023DomLudowy,ul.Partyzantów
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwoBogucinDuży JustynaŚwierczek29.03.202316:00-17:001h RazwtygodniuCzerwiec2023RemizaprzyOSP
 Rehabilitacjawmiejscuzamieszkania JustynaHadyk29.03202316:10-18:101h środaCzerwiec2023Miejscezamieszkaniauczestnikaprojektu
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwoKolbarkJustynaŚwierczek29.03.202317:15-18:151h  RazwtygodniuCzerwiec2023ŚwietlicaGOK
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwoGolczowiceJustynaŚwierczek30.03.202316:30-17:301h RazwtygodniuCzerwiec2023Świetlicawiejska,ul.Wesoła17
 Rehabilitacjawmiejscuzamieszkania JustynaHadyk30.03.202316:10-17:101h czwartekCzerwiec2023Miejscezamieszkaniauczestnikaprojektu
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwoKluczeJustynaŚwierczek30.03.202318:00-19:001h RazwtygodniuCzerwiec2023SalkaprzySPwKluczach
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwoZalesieGolczowskieMagdalenaStyranko30.03.202319:00-20:001h RazwtygodniuCzerwiec2023Świetlicawiejska
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwoKwaśniówDolnyJustynaŚwierczek31.03.202316:00-17:001h RazwtygodniuCzerwiec2023RemizaOSP
 Rehabilitacjawmiejscuzamieszkania JustynaHadyk31.03.202316:10-17:101h piątekCzerwiec2023 
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwoCieślinJustynaŚwierczek31.03.202316:10-18:101h RazwtygodniuCzerwiec2023DomLudowywCieślinie
 RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwoBogucinDuży JustynaŚwierczek31.03.202316:00-17:001h RazwtygodniuCzerwiec2023RemizaprzyOSP
 Stażzawodowy:OpiekunosóbstarszychKarolinaLedzińskaMarzec202306:00-14:00160hPn-ptMarzec2023Chechło,ul.Hutnicza26zmożliwościądojazdudopodopiecznegonatereniegminyKlucze
 Stażzawodowy:PomockuchennaKarolinaLedzińskaMarzec202306:00-14:00160hPn-ptKwiecień2023Chechło,ul.Hutnicza26
 Stażzawodowy:PomockuchennaKarolinaLedzińskaMarzec202306:00-14:00160hPn-ptKwiecień2023Chechło,ul.Hutnicza26
 Stażzawodowy:PomockuchennaKarolinaLedzińskaMarzec202306:00-14:00160hPn-ptMarzec2023Chechło,ul.Hutnicza26
 Stażzawodowy:PomockuchennaKarolinaLedzińskaMarzec202306:00-13:00140hPn-ptKwiecień2023Chechło,ul.Hutnicza26
 Stażzawodowy:OpiekunosóbstarszychKarolinaLedzińskaMarzec202306:00-14:00160hPn-ptMarzec2023Chechło,ul.Hutnicza26zmożliwościądojazdudopodopiecznegonatereniegminyKlucze
 Stażzawodowy:PomockuchennaKarolinaLedzińskaMarzec202306:00-14:00160hPn-ptMarzec2023Chechło,ul.Hutnicza26
 Stażzawodowy:OpiekunosóbstarszychKarolinaLedzińskaMarzec202307:00-15:00160hPn-ptMarzec2023Chechło,ul.Hutnicza26zmożliwościądojazdudopodopiecznegonatereniegminyKlucze
 Stażzawodowy:OpiekunosóbstarszychKarolinaLedzińskaMarzec202306:00-14:00160hPn-ptMarzec2023Chechło,ul.Hutnicza26zmożliwościądojazdudopodopiecznegonatereniegminyKlucze
 Stażzawodowy:OpiekunosóbstarszychKarolinaLedzińskaMarzec202308:00-16:00160hPn-ptMaj2023Klucze,ul.Rabsztyńska3
Skip to content