Aktualności wstecz

Harmonogram zajęć merytorycznych- Wsparcie opiekuńcze dla mieszkańców Gminy Klucze do 18 r.ż. z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością– zajęcia grupowe

28 lutego 2023
L.p.Rodzaj zajęć (forma wsparciaw ramach projektuz wyszczególnieniemzajęć grupowychi/lub indywidualnych)Prowadzący Termin realizacjiTermin zakończenia danej formy wsparciaMiejsce realizacji danejformy wsparciaw ramach projektu(adres, nr sali)
datagodziny (od-do)częstotliwość
1.Wsparcie opiekuńczedla mieszkańców Gminy Klucze do 18 r.ż.z niepełnosprawnością lubzagrożonych niepełnosprawnością– zajęcia grupoweDanutaCuryło01.03.202315.00-19.00środa31.03.2023 r.Klucze, Osada 15sala zaradnościżyciowej, sala arteterapii
2.Wsparcie opiekuńczedla mieszkańców Gminy Klucze do 18 r.ż.z niepełnosprawnością lubzagrożonych niepełnosprawnością– zajęcia grupoweDanutaCuryło03.03.202315.00-19.00piątek31.03.2023 r.Klucze, Osada 15sala zaradnościżyciowej, sala arteterapii
3.Wsparcie opiekuńczedla mieszkańców Gminy Klucze do 18 r.ż.z niepełnosprawnością lubzagrożonych niepełnosprawnością– zajęcia grupoweDanutaCuryło06.03.202315.00-19.00poniedziałek31.03.2023 r.Klucze, Osada 15sala zaradnościżyciowej, sala arteterapii 
4.Wsparcie opiekuńczedla mieszkańców Gminy Klucze do 18 r.ż.z niepełnosprawnością lubzagrożonych niepełnosprawnością– zajęcia grupoweDanutaCuryło08.03.202315.00-19.00środa31.03.2023 r.Klucze, Osada 15sala zaradnościżyciowej, sala arteterapii
5.Wsparcie opiekuńczedla mieszkańców Gminy Klucze do 18 r.ż.z niepełnosprawnością lubzagrożonych niepełnosprawnością– zajęcia grupoweDanutaCuryło10.03.202315.00-19.00piątek31.03.2023 r.Klucze, Osada 15sala zaradnościżyciowej, sala arteterapii
6.Wsparcie opiekuńczedla mieszkańców Gminy Klucze do 18 r.ż.z niepełnosprawnością lubzagrożonych niepełnosprawnością– zajęcia grupoweDanutaCuryło13.03.202315.00-19.00poniedziałek31.03.2023 r.Klucze, Osada 15sala zaradnościżyciowej, sala arteterapii
7.Wsparcie opiekuńczedla mieszkańców Gminy Klucze do 18 r.ż.z niepełnosprawnością lubzagrożonych niepełnosprawnością– zajęcia grupoweDanutaCuryło15.03.202315.00-19.00środa31.03.2023 r.Klucze, Osada 15sala zaradnościżyciowej, sala arteterapii
8.Wsparcie opiekuńczedla mieszkańców Gminy Klucze do 18 r.ż.z niepełnosprawnością lubzagrożonych niepełnosprawnością– zajęcia grupoweDanutaCuryło17.03.202315.00-19.00piątek31.03.2023 r.Klucze, Osada 15sala zaradnościżyciowej, sala arteterapii
9.Wsparcie opiekuńczedla mieszkańców Gminy Klucze do 18 r.ż.z niepełnosprawnością lubzagrożonych niepełnosprawnością– zajęcia grupoweDanutaCuryło20.03.202315.00-19.00poniedziałek31.03.2023 r.Klucze, Osada 15sala zaradnościżyciowej, sala arteterapii
10.Wsparcie opiekuńczedla mieszkańców Gminy Klucze do 18 r.ż.z niepełnosprawnością lubzagrożonych niepełnosprawnością– zajęcia grupoweDanutaCuryło22.03.202315.00-19.00środa31.03.2023 r.Klucze, Osada 15sala zaradnościżyciowej, sala arteterapii
11.Wsparcie opiekuńczedla mieszkańców Gminy Klucze do 18 r.ż.z niepełnosprawnością lubzagrożonych niepełnosprawnością– zajęcia grupoweDanutaCuryło24.03.202315.00-19.00piątek31.03.2023 r.Klucze, Osada 15sala zaradnościżyciowej, sala arteterapii 
12.Wsparcie opiekuńczedla mieszkańców Gminy Klucze do 18 r.ż.z niepełnosprawnością lubzagrożonych niepełnosprawnością– zajęcia grupoweDanutaCuryło27.03.202315.00-19.00poniedziałek31.03.2023 r.Klucze, Osada 15sala zaradnościżyciowej, sala arteterapii
Skip to content