CUS w Gminie Klucze wstecz

AKTUALIZACJA – Harmonogram realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu pn. „WARSZATY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNE DZIECI I RODZICÓW Z GMINY KLUCZE” – WRZESIEŃ

11 października 2022

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu pn.
„WARSZATY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNE DZIECI I RODZICÓW Z GMINY KLUCZE”

Nr umowy: CRU.173.2022, z dnia 13.04.2022

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze

Okres realizacji projektu: rozpoczęcie 15 kwietnia 2022 r., zakończenie 15 grudzień 2022 r.

L.p.Rodzaj zajęć(forma wsparciaw ramach projektu
z wyszczególnieniemzajęć grupowychi/lub indywidualnych)
Prowadzący Termin realizacjiTermin zakończenia danej formy wsparciaMiejsce realizacjidanej formy wsparciaw ramach projektu(adres, nr sali)
datagodziny (od-do)częstotliwość
1Warsztaty socjoterapeutycznedla dzieciAnna Janiec- Świeczek01.09.202230.09.2022 8.09.202215.09.202222.09.202229.09.2022Godz:14:45 – 16:452h 15.12.2022Szkoła Podstawowaw Ryczówku
2
3
4
501.09.202230.09.202216.09.202223.09.2022Godz: 15:10 – 17:1030.09.2022Godz: 14:15 – 16:152h Szkoła Podstawowaw Bydlinie
6
7
8Warsztaty socjoterapeutycznedla dzieciAnna Żurawska01.09.202230.09.202215.09.202222.09.202229.09.2022Godz: 12:45 – 12:452h15.12.2022Szkoła Podstawowaw Kwaśniowie
9
10
1101.09.202230.09.2022  Szkoła Podstawowaw Kluczach
1212.09.202219.09.202226.09.2022Godz: 13:30 – 15:302h  
13  
1401.09.202230.09.202215.09.202222.09.202229.09.2022Godz: 15:00 – 17:002hSzkoła Podstawowaw Rodakach
15
16
17Zajęcia uzupełniającew Sali Doświadczania ŚwiataKamila Przybylska01.09.2022 –30.09.20226.09.20228.09.202213.09.202215.09.202216.09.202219.09.202223.09.202228.09.202230.09.2022Godz: 15:30 – 16:301h15.12.2022Centrum DoświadczaniaŚwiata w Kluczach
17Spotkania cykliczne„Sobota z Rodziną”(5h warsztatów socjoterapeutycznych/5h zajęć  Sala doświadczania+1h godzina konsultacji z rodzicami– jako warsztaty z rodzicami)Anna ŻurowskaAnna Janiec
– ŚwierczekKamila Przybylska
  24.09.2022  9:00 – 15:00  6h/msc  15.12.2022  SiedzibaStowarzyszenia ForumOświatowe Klucze
Skip to content