CUS w Gminie Klucze wstecz

Harmonogram zajęć – Warszaty rozwijające kompetencje emocjonalne LISTOPAD 2022

01 października 2022

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu pn. „WARSZATY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNE DZIECI I RODZICÓW Z GMINY KLUCZE”

Nr umowy: CRU.173.2022, z dnia 13.04.2022

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze

Okres realizacji projektu: rozpoczęcie 15 kwietnia 2022 r., zakończenie 15 grudzień 2022 r.

L.p.Rodzaj zajęć
(forma wsparciaw ramach projektu
z
wyszczególnieniemzajęć grupowychi/lub
indywidualnych)
ProwadzącyTermin realizacjiTermin
zakończenia
danej formy
wsparcia
Miejsce realizacji
 danej formy
wsparcia w
ramach projektu

(adres, nr sali)
datagodziny (od-do)częstotliwość
1Warsztaty
socjoterapeutyczne
 dla dzieci
Anna Janiec –
Świeczek
02.11.202230.11.2022 03.11.202210.11.202217.11.202224.11.2022Godz:14:45 – 16:452h 15.12.2022Szkoła Podstawowa
w Ryczówku
2
3
4
502.11.202230.11.20224.11.202218.11.202225.11.2022Godz:15:10 – 17:10 2h Szkoła Podstawowa
w Bydlinie
6
7
8Warsztaty
socjoterapeutyczne
dla dzieci
Anna Żurowska02.11.202230.11.202203.11.202210.11.202217.11.202224.11.2022Godz: 12:45 – 14:452h15.12.2022Szkoła Podstawowa
w Kwaśniowie
9
10
1102.11.202230.11.2022  Szkoła Podstawowa
w Kluczach
1207.11.202214.11.202221.11.202228.11.2022Godz: 13:30 – 15:302h  
13  
1402.11.202230.11.202203.11.202210.11.202224.11.2022Godz: 15:00 – 17:0014.11.2022Godz: 15:45 -17:45 2hSzkoła Podstawowa
w Rodakach
15
16
17Zajęcia
uzupełniające w Sali
 Doświadczania
Świata
Kamila Przybylska02.11.2022 –30.11.202203.11.202208.11.202209.11.2022 10.11.202215.11.202217.11202222.11.202224.11.202228.11.202229.11.2022Godz: 15:30 – 16:301h15.12.2022Centrum
Doświadczania
Świata w Kluczach
18Spotkania cykliczne„Sobota z Rodziną”Anna ŻurowskaAnna Janiec –
ŚwierczekKamila Przybylska
  19.11.2022  9:00 – 15:00  6h/msc  15.12.2022Siedziba
Stowarzyszenia
Forum Oświatowe
Klucze/ Centrum
Doświadczania
Świata w Kluczach
19.Warsztaty
rozwijające
kompetencje
emocjonalne dla
rodziców
Anna Janiec –
Świerczek
10.11.2022 Godz:17:00-19:003h15.12.2022SP Ryczówek
Kamila Przybylska
Anna Janiec –
Świerczek
4.11.202225.11.2022Godz:17:15 -20:153h15.12.2022SP Bydlin
Kamila Przybylska
Anna Żurowska21.11.2022Godz: 16:15-19:153h15.12.2022SP Klucze
  Kamila Przybylska
  Anna Żurowska14.11.202224.11.202214.11.2022Godz:17:50 – 20:5024.11.2022Godz:17:15-20:153h15.12.2022SP Rodaki
  Kamila Przybylska
  Anna Żurowska7.11.202228.11.2022 Godz:16:15– 19:153h15.12.2022SP Kwaśniów
  Kamila Przybylska
Skip to content