Aktualności wstecz

MAŁOPOLSKI KONGRES POLITYKI SPOŁECZNEJ

21 czerwca 2024

W dniach 18 i 19.06 przedstawiciele Centrum Usług Społecznych w Kluczach mieli przyjemność uczestniczyć w  Małopolskim Kongresie Polityki Społecznej pod nieco przewrotnym tytułem „Czy polityka społeczna może się (nie)udać”.

Pierwszy dzień został poświęcony tematowi pieczy zastępczej. Wspólnie z rodzinami, kadrą systemu i zaproszonymi gośćmi zastanawialiśmy się m.in. nad tym jakie wyzwania stoją przed systemem pieczy zastępczej, jak wymiana doświadczeń wpływa na funkcjonowanie rodzin zastępczych i czy kampanie społeczne mają znaczącą rolę w popularyzacji rodzicielstwa zastępczego.

Drugiego dnia podczas otwartego spotkania w gronie przedstawicieli małopolskich Centrów Usług Społecznych rozmawialiśmy m.in. z Doradcą Prezydenta RP – Panią Pauliną Malinowską- Kowalczyk o przyszłości Centrów Usług Społecznych, kierunkach rozwoju oraz pomysłach na maksymalizowanie efektów ich działania.

Mając na uwadze rozwój usług społecznych, podnoszenie ich jakości oraz potrzebę współpracy w tym zakresie, 5 Dyrektorów małopolskich Centrów Usług Społecznych powołało Małopolską Sieć Centrów Usług Społecznych. W tym elitarnym gronie nie zabrakło również naszego Centrum Usług Społecznych, reprezentowanego przez p.o. Dyrektora Panią Iwonę Kocjan.

Powołanie Małopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych jest odpowiedzią na potrzebę zintegrowanego działania na rzecz wspólnego dobra społeczności lokalnych, podniesienia standardów świadczenia usług społecznych oraz stworzenia platformy współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy jednostkami działającymi w obszarze usług społecznych.

Dziękujemy Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej za zaproszenie do udziału w Kongresie i stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń i poznania trendów polityki społecznej, które pozwolą nam na znalezienie najlepszych rozwiązań dla nas wszystkich.

Skip to content