Aktualności wstecz

Linia Pomocy Pokrzywdzonym

02 stycznia 2024

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie świadczy pomoc pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom przestępstw oraz osobom im najbliższym (także osobom dotkniętym przemocą domową, próbami samobójczymi, dzieciom potrzebujących wsparcia) oraz wspiera i rozwija system pomocy poprzez Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym.

Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy?

ZADZWOŃ

+ 48 222 309 900

Wsparcie przez 24 godziny\7 dni w tygodniu dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków

*    obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci),

*    zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail (info@numersos.pl),

*    zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy drogą telefoniczną,

*    upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem,

*    promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom,

*    informacja o Funduszu Sprawiedliwości

Linia Pomocy Pokrzywdzonym jest sfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Skip to content