Aktualności wstecz

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych – indywidulana – kwiecień

30 marca 2023

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych
w ramach projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Klucze”

Nr umowy: POWR.02.08.00-00-0082/20-00
Nazwa Beneficjenta: Gmina Klucze
Okres realizacji projektu: rozpoczęcie 1 maj 2021 r., zakończenie 30 września 2023 r.

L.p.Rodzaj zajęć (forma wsparciaw ramach projektuz wyszczególnieniemzajęć grupowychi/lub indywidualnych)Prowadzący Termin realizacjiTerminZakończenia danej formy wsparciaMiejsce realizacji danej formy wsparcia w ramach projektu (adres, nr sali)
datagodziny (od-do)Ilośćgodzinczęstotliwość
1Terapia indywidualnaAnna Janiec-ŚwierczekSebastian Kołodziej04.04.202314.00 – 19.0015.00 – 19.0054wtorek31.07.2023Klucze, ul.Rabsztyńska 3
2Terapia indywidualnaDaria PodsiadłoAndrzej Sarad05.04.202313.00 – 18.0014.00 – 19.0055środa31.07.2023Klucze, ul.Rabsztyńska 3
3Terapia indywidualnaPaweł Baran06.04.202317.00 – 19.002czwartek31.07.2023Klucze, ul.Rabsztyńska 3
4Terapia indywidualnaPaweł Baran07.04.202317.00 – 20.003piątek31.07.2023Klucze, ul.Rabsztyńska 3
5Terapia indywidualnaAnna Janiec-ŚwierczekSebastian Kołodziej11.04.202314.00 – 19.0015.00 – 19.0054wtorek31.07.2023Klucze, ul.Rabsztyńska 3
6Terapia indywidualnaDaria PodsiadłoAndrzej Sarad12.04.202313.00 – 19.0014.00 – 20.0066środa31.07.2023Klucze, ul.Rabsztyńska 3
7Terapia indywidualnaPaweł Baran13.04.202317.00 – 19.002czwartek31.07.2023Klucze, ul.Rabsztyńska 3
8Terapia indywidualnaPaweł Baran14.04.202317.00 – 20.003piątek31.07.2023Klucze, ul.Rabsztyńska 3
9Terapia indywidualnaDaria Podsiadło17.04.202313.00 – 15.002poniedziałek31.07.2023Klucze, ul.Rabsztyńska 3
10Terapia indywidualnaAnna Janiec-ŚwierczekSebastian Kołodziej18.04.202314.00 – 19.0015.00 – 19.0054wtorek31.07.2023Klucze, ul.Rabsztyńska 3
11Terapia indywidualnaDaria PodsiadłoAndrzej Sarad19.04.202313.00 – 18.0014.00 – 19.0055środa31.07.2023Klucze, ul.Rabsztyńska 3
12Terapia indywidualnaPaweł Baran20.04.202317.00 – 19.002czwartek31.07.2023Klucze, ul.Rabsztyńska 3
13Terapia indywidualnaPaweł Baran21.04.202317.00 – 20.003piątek31.07.2023Klucze, ul.Rabsztyńska 3
14Terapia indywidualnaAnna Janiec-ŚwierczekSebastian Kołodziej25.04.202314.00 – 19.0015.00 – 19.0054wtorek31.07.2023Klucze, ul.Rabsztyńska 3
15Terapia indywidualnaDaria PodsiadłoAndrzej Sarad26.04.202313.00 – 18.0014.00 – 19.0055środa31.07.2023Klucze, ul.Rabsztyńska 3
16Terapia indywidualnaPaweł Baran27.04.202317.00 – 19.002czwartek31.07.2023Klucze, ul.Rabsztyńska 3
17Terapia indywidualnaPaweł Baran28.04.202317.00 – 20.003piątek31.07.2023Klucze, ul.Rabsztyńska 3
Skip to content