Aktualności wstecz

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – EDYCJA 2024 REKRUTACJA

15 lutego 2024

Centrum Usług Społecznych w Kluczach informuje, że będzie realizowało program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – EDYCJA 2024. Świadczenie usług asystenta będzie prowadzone dla mieszkańców Gminy Klucze na zasadach zgodnych z programem MRiPS. Celem programu jest świadczenie usług egzystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami jako formy wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Z programu mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności: znacznym, umiarkowanym albo traktowane na równi z orzeczeniami wyżej wymienionych oraz dzieci do ukończenia 16 roku życia. Posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Rekrutacja do programu rozpoczyna się już 21.02.2024 r. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu z nami

w Centrum Usług Społecznych w Kluczach, pokój nr 13 lub pod numerem telefonu 32 642 84 67 wew. 40.

Serdecznie zapraszamy 

Skip to content