Aktualności wstecz

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023

26 kwietnia 2023

DOFINANSOWNO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023

DOFINANSOWNIE
897 510,24 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
897 510,24 ZŁ

Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla mieszkańców gminy Klucze świadczona na zasadach zgodnych z Programem MRiPS „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Co jest celem Programu?

Celem Programu jest zwiększenie szans osób z niepełnosprawnością na prowadzenie bardziej niezależnego/ samodzielnego i aktywnego życia.

Na czym polegają usługi asystencji osobistej?

 Usługi polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

Wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego.

Wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca.

Załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych.

Korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa).

Zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Do kogo jest skierowany Program?

Z Programu mogą skorzystać osoby mieszkające na terenie gminy Klucze.

Osoby od 16 r. ż., z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności: znacznym, umiarkowanym traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Skip to content